Costes tramitarà l’acta de denúncia dels Agents de Medi Ambient a l’empresa que ocupà la platja de Cabrera

Aquest estiu s’ha posat en marxa un operatiu de vigilància en espais naturals que vetlla per la seva conservació

JPEG - 220 kB
@JAUMESALVA (Twitter)

El darrer cap de setmana d’agost ha trascendit la ocupació que s’ha fet de la platja del Port de Cabrera, per part de 3 embarcacions xàrter que ha consistit en la instal·lació de para-sols i estoretes a la platja del port. L’ocupació del domini públic per part d’empreses privades no és una pràctica que es permeti als espais naturals protegits.

En aquest cas, els Agents de Medi Ambient varen procedir a identificar als patrons dels tres iots i a aixecar acta de l’activitat. Els iots responsables sí que comptàvem amb autorització de navegació, però no amb autorització per fer una ocupació del domini públic amb interès lucratiu. Aquesta és una activitat que fins ara no s’havia donat al Parc Nacional, i per tant no ve regulada en el PRUG (Pla Rector d’us i gestió). A on sí ve regulada és al Reglament de Costes en el seu article 66. El règim sancionador serà el que apliqui la demarcació, d’acord amb la seva llei i reglament.

En el cas de l’ocupació de Cabrera, s’instruirà el corresponent expedient sancionador, que es remetrà a Costes per a la seva tramitació d’acord amb el Reglament.

Aquesta activitat il·lícita a Cabrera, és només una de les nombroses agressions que s’han estat vigilant, aturant i sancionant durant tot l’estiu 2016. Forma part del denominat "Operatiu de vigilància en espais naturals. Estiu 2016" elaborat conjuntament amb el cos d’Agents de Medi Ambient, i el qual s’ha posat en coneixement de la Guàrdia Civil. Aquesta bona coordinació ha portat a la realització d’accions conjuntes, cal destacar la persecució de la pesca submarina a l’Albufera des Grau, l’actuació per evitar l’ocupació i ús indegut de Cala Varques a Mallorca, o la bona coordinació al Parc Natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera que ha fet disminuir l’afluència de les anomenades Party Boats i que està sancionant els fondejos sobre Posidònia.

D’acord amb aquesta coordinació, també s’està treballant conjuntament amb la Demarcació de Costes des de setembre de 2015 per tal de poder informar prèviament totes aquelles activitats realitzades en Xarxa Natura 2000, principalment instal·lacions de temporada i activitats en el domini públic. En aquest sentit s’han denegat una sèrie d’activitats preveient la seva afectació negativa al medi, com seria el bar de platja de Son Serra de Marina, al municipi de Santa Margalida, circuits de motos aquàtiques a prop dels Illots de Ponent a Eivissa, entre d’altres.

També durant la temporada d’estiu 2016 s’han remès a la demarcació de costes altres informes d’agents de medi ambient per incompliment de la normativa de costes, per exemple en el cas de les instal·lacions de temporada a la platja de les Fonts de n’Alis al Parc Natural de Mondragó.

El litoral de les Illes és el nostre espai natural més fràgil i preuat i s’han de fer els esforços necessaris per a assegurar la seva bona conservació.