Cort presenta el Catàleg d’edificis protegits amb 208 noves incorporacions

Antoni Noguera: “Avui iniciam un procés que feia 18 anys que no es feia: la revisió i ampliació d’elements a catalogar. La voluntat és protegir-los perquè configuren la nostra identitat i singularitat com a ciutat”


El tinent de batle de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Antoni Noguera, ha comparegut en roda de premsa per explicar els principals assumptes del Consell de Gerència d’Urbanisme d’aquesta setmana. Un dels principals ha estat la presentació de la revisió, actualització i ampliació del Catàleg d’edificis protegits, una tasca que no es duia a terme des de fa 18 anys, des de 1998.

Antoni Noguera ha comparegut acompanyat per l’arqueòloga municipal, Magdalena Riera, una de les responsables d’aquesta revisió del catàleg. Aquesta feina s’ha fet tenint en compte diverses fonts: un pre catàleg fet el 2010, les propostes d’ARCA i COAIB, i la feina dels darrers vuit mesos d’un arquitecte que ha revisat els principals nuclis històrics de Palma per seleccionar edificis que mereixen protecció.

“Avui és un dia important perquè iniciam una feina que no s’ha fet el molts anys. I ho fem amb la voluntat de protegir la identitat, la singularitat i l’essència de la ciutat i els seus barris davant les noves construccions”. Noguera ha afegit que aquesta revisió del catàleg va acompanyada d’una moratòria de llicències durant un any que evitarà que aquests elements i edificacions puguin ser modificats substancialment, tot i que sí es permetran obres de manteniment.

Entre els elements a catalogar hi ha edificis emblemàtics com són el Cafè Líric, el del Club Nàutic del Molinar, les 100 cases de Pere Garau, cinema Rívoli, etcètera.

“El procés s’inicia ara amb aquesta primera selecció de 208 elements. La segona fase suposarà uns 8 mesos de feina per tal d’elaborar les fitxes corresponents de tots aquests elements, i finalment el catàleg es durà a aprovació inicial. En aquest punt s’obrirà a la participació ciutadana, a través d’un període d’un mes per a presentar al·legacions”. Noguera ha recordat que l’àmbit tècnic, professional i científic que avala el contingut del catàleg és la Comissió Tècnica de Centre Històric.