Cort ha aturat més de 600 expedients de desnonaments des del 2015

L’Oficina Antidesnonaments ha concedit des de la seva obertura més de 75.850 euros en ajudes econòmiques

Els expedients amb data de llançament de lloguer han augmentat un 107% en els darrers dos anys

Antoni Noguera: “L’informe de l’oficina posa en evidència la problemàtica greu de les famílies per trobar un lloguer a preus assequibles tot i tenir ingressos”


El tinent de batle de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Antoni Noguera, ha presentat el balanç de les dades de l’Oficina Antidesnonaments des del juliol 2015 i fins al març 2017. En aquests gairebé dos anys de feina s’ha detectat un canvi de tendència molt evident i és que el nombre d’expedients treballats de lloguers ja supera el nombre d’expedients hipotecaris.

Un augment exponencial i també preocupant perquè si ens fixam en els expedients amb data de llançament, els dels lloguers ha augmentat un 107% des del 2015, això fins a arribar a la xifra de 438 expedients amb llançaments programats de lloguer, respecte a 93 d’expedients hipotecaris. 654 és el total d’expedients de desnonaments aturats des del 2015 que ha gestionat amb èxit l’Oficina Antidesnonaments. Aquesta xifra és la suma dels llançaments aturats (ja siguin de lloguer o hipotecaris), els codis de bones pràctiques (CBP) concedits, la mediació amb els bancs, la condonació del deute o els lloguers socials concedits.

Concretament, cal destacar l’èxit en la resolució dels llançaments aplaçats o aturats que en el cas de expedients hipotecaris se situa en un 89% i en els lloguers en un 74%.

En aquest sentit, Noguera ha felicitat als treballadors de l’Oficina Antidesnonaments per la feina realitzada en aquests dos anys “perquè això ha permès que les famílies que han acudit a l’oficina hagin trobat una solució per tirar endavant els seus projectes de vida. Aquest és l’objectiu de l’oficina i l’estam complint dia a dia”. En relació al nombre d’ajudes per a entrades de lloguer, rebuts de l’aigua i la llum o rebuts pendents del lloguer la xifra ha arribat fins 75.852 euros, dels quals 41.782 han estat per a pagar rebuts pendents de lloguer.

Lloguers a preus d’or

La realitat més preocupant que posa en evidència l’informe de l’Oficina Antidesnonaments és l’augment dels expedients de lloguer i la dificultat per trobar una solució per a moltes famílies que tot i tenir ingressos han de deixar l’habitatge on viuen. L’informe exposa que en els expedients del lloguer, en molts pocs casos s’aconsegueix negociar amb els propietaris perquè els inquilins puguin quedar. “En la majoria de casos s’ha de cercar un habitatge alternatiu però és molt complicat perquè els preus dels lloguers són molt elevats, i hi ha famílies que tot i tenir ingressos no poden accedir a un habitatge a preu de mercat”, ha explicat Noguera.

L’informe posa en evidència que:

També s’ha incrementat el nombre de famílies que reben notificacions de finalització de contracte i encara que estan al dia amb el pagament no els hi renoven, o bé en cas de que els hi vulguin renovar els incrementen el preu considerablement, i la família no ho pot acceptar perquè sap que no podrà fer-hi front.

El perfil majoritari dels usuaris que acudeixen a l’oficina és de parelles amb fills i famílies monoparentals, un 40% i un 13% respectivament.

L’accés a l’habitatge és una qüestió de dignitat

Antoni Noguera ha afirmat que l’accés a l’habitatge digne és un dels majors rectes actuals i que les àrees implicades de l’Ajuntament de Palma ja hi estan posant tots els seus esforços per fer-hi front. “L’objectiu de l’àrea és seguir reforçant la tasca de l’oficina amb més personal i més recursos per tal de donar garanties i solucions a les famílies de Palma”.

L’àrea ja ha reforçat el programa Palma Habitada per poder disposar de més habitatges de lloguer social i fer front a l’emergència de la qual alerta l’oficina, així com també ja treballa en altres mesures com és la compra directa d’habitatge, la reserva de sòl per a lloguer social en la revisió del PGOU, així com també altres accions encaminades a mitigar els fenòmens que augmenten el preu de l’habitatge com és la regulació del lloguer turístic i la proliferació d’hotels.