Cort aprova l’adjudicació definitiva de la subvenció d’ajudes al lloguer

Aquest mes de desembre els beneficiaris començaran a cobrar

Neus Truyol: "l’emergència habitacional és greu i requereix mesures contundents. Aquesta subvenció és una ajuda però necessitam un canvi normatiu"

Palma, 3 de desembre de 2019.- La regidora de l’àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha comparegut en roda de premsa per explicar es principals acords del Consell de Gerència d’Urbanisme celebrat avui. A més, ha explicat que dos propostes d’acord que s’eleven a la Junta de Govern de demà dimecres.

En primer lloc, la Junta aprovarà la resolució definitiva de la convocatòria de subvencions al lloguer que reparteix una inversió de 300.000 euros per "pal·liar el greuge a les famílies davant els preus abusius dels lloguers a la nostra ciutat", ha explicat la regidora. De forma prioritària, aquesta convocatòria ha tengut en compte els col·lectius més perjudicats com són els joves i els joves i majors de 65 anys.

Després de l’aprovació inicial i un període d’esmenes, ara es resol la convocatòria i es preveu que els beneficiaris comencin a cobrar l’ajuda corresponent aquest mateix mes de desembre. Els pagaments es fan en dues fases, el corresponent als mesos de gener a octubre es cobrarà ara, i a partir del gener, la resta dels rebuts presentats dels mesos de novembre i desembre.

En total s’han tramitat 997 expedients de les quals 426 han estat admesos i 571 exclosos, o bé perquè no compleixen els requisits (75%) o bé perquè han presentat fora de termini o han renunciat, o perquè no han esmenar correctament (24,2%).

D’aquests 426 admesos definitivament, els beneficiaris finals són 114 per ordre de prelació una vegada feta la puntuació: segons ingressos de la unitat de convivència, la puntuació dels col·lectius preferents i tenint en compte el límit de consignació pressupostaria de 300.000 €.

La subvenció dona resposta als col·lectius més vulnerables en matèria d’habitatge, principalment persones entre els 35 i els 64 anys amb ingressos inferiors a l’iprem (indicador públic de renda) i altres factors que agreugen la vulnerabilitat: menors a càrrec, víctimes de violència masclista, discapacitat, atur, etc.

La línia de subvenció Tipus A, destinada a joves entre 18 i 35 anys i majors de 65 anys, suposa el pagament del lloguer fins el 50% del preu mensual, amb un límit total 4.200€, i 350€ mensuals. Són 24 dels expedients que rebran subvencions.

El Tipus B, oberta a tota la ciutadana, es destina al pagament de fins el 40% del preu mensual, amb un límit total de 3.360€, i 280€ mensuals. Aquests són 90 dels beneficiaris de la subvenció.

Entre els criteris d’adjudicació, recordar que els ingressos d’una persona no podien ser superiors a 15.039,18 € anuals. I el lloguer no podia ser superior a 900 euros el mes.

En el període d’esmenes, s’han presentat fins a 200 sol·licituds per esmenar, entre al·legacions i enviament de rebuts de pagaments de lloguer. Això ha suposat que 106 expedients exclosos en l’adjudicació provisional han passat a ser admesos en la definitiva, dels quals 31 són beneficiaris.

A més, el departament d’Habitatge ha realitzat una tasca molt important per a gestionar aquesta subvenció, i recordar que durant el període de presentació de sol·licituds es va atendre a més de 3.300 persones.

Altres línies de feina

Neus Truyol ha defensat la importància de la convocatòria i l’impacte que les ajudes tendran en les famílies. "Els joves i els majors de 65 anys són els col·lectius més vulnerables davant els preus agressius del mercat immobiliari. Aquesta ajuda és necessària però hem de ser més contundents per lluitar de forma més efectiva contra l’especulació que juga amb els projectes de vida de les persones".

Per això, la regidora ha enumerat les línies de feina que estan treballant en aquest sentit:

• Fer sortir al mercat els habitatges buits dels grans tenidors
• Reglamentar noves formes d’habitatge compartit o dret de superfície
• Plans ambiciosos de rehabilitació urbana, amb suport supramunicipal
• Regulació del preu del lloguer
• Desenvolupament normatiu: Llei autonòmica de l’Habitatge i l’estat ha d’implantar el sistema d’índex de preu de l’habitatge, tal i com preveu el decret llei de mesures urgents per a l’habitatge.

Les ajudes destinades a les persones als llogaters s’acaben traslladant al preu del lloguer. És efectiu com a mesura d’urgència però no és una solució. Hem d’incidir en els propietaris perquè influirà en el parc d’habitatge.
Programes d’habitatge privat protegit de lloguer.

Projecte IBAVI carrer Cuba
D’altra banda, Truyol ha explicat que la Gerència d’Urbanisme ha aprovat la llicència integrada d’obres i activitats per al projecte de Centre de Dia i Allotjament dotacional al carrer Cuba d’Es Molinar. Aquest projecte combina equipaments públics i habitatges, en aquest cas es tracta de la modalitat d’allotjament dotacional, uns habitatges més petits però amb espais comuns com sales d’estar o bugaderies. Pel que fa als habitates, hi haurà un total de 57, d’aquests 51 seran d’una habitació i 6 de dues habitacions on una de les dues estarà adaptada.

Truyol ha explicat que “trobam interessant la iniciativa d’aquesta modalitat de construccions que combinen equipament i habitatge i demanarem a l’IBAVI que a l’hora de seleccionar els perfils a qui destinar-los tenguin en compte els col·lectius que més pateixen actualment l’emergència habitacional, que són els joves i majors de 65 anys”.