Cort aprova instar al Govern a retirar l’amiant de les 11 escoles i instituts de Palma a proposta d’Antoni Noguera

El regidor de MÉS per Palma ha aconseguit que l’equip de govern doni suport a una proposta per tal d’establir calendari urgent per a la retirada i substitució de les uralites que són un perill per a la seguretat i la salut dels infants, joves i mestres


El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma ha defensat avui en comissió informativa, prèvia al ple del dia 27, una proposta per tal d’instar al Govern a publicar un calendari urgent per a la retirada i substitució de les uralites d’amiants i asbest que encara existeixen a 26 centres educatius de Balears, 11 dels quals se situen a Palma. Aquests són:

CEIP Es Pil·larí

CEIP Es Pont

CEIP Miquel Pòrcel

CEIP Jaume I

CEIP Aina Moll i Marquès

IES Emili Darder

IES Francesc de Borja Moll

IES Guillem Sagrera

IES Juníper Serra

IES Politécnico

IES Son Rullan

Concretament, avui a la comissió informativa de Serveis a la Ciutadania s’ha aprovat per unanimitat el següent acord:

El Ple de l’Ajuntament de Palma insta la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears que finalitzi el Pla de Retirada de Fibrociment que elabora des de principis d’any, el doni a conèixer públicament i l’executi seguint una calendarització el més aviat possible.

A continuació us adjuntam una imatge d’alguns dels centres mencionats així com la proposta del regidor de MÉS per Palma.

P.-S.

Notícia anterior:
http://www.mespermallorca.cat/palma/article/mes-per-palma-insta-a-la

Documents adjunts