Contra la llei del sòl: “no és una llei consensuada, no volem amnistia urbanística”

Biel Barceló avança que rebutjaran el projecte de llei perquè inclou l’amnistia urbanística en sòl rústic i perquè “no és la llei del sòl de tothom”


El Grup Parlamentari MÉS ha avançat que rebutjarà la llei del sòl que demà centrarà el debat del plenari del Parlament. El portaveu Biel Barceló ha explicat que “no és una llei consensuada, ja que el PP no accepta l’esmena més important que hem presentat: l’eliminació de l’amnistia urbanística en sòl rústic”.

El PP ha acceptat 75 esmenes, d’un total de 240 presentades pel Grup MÉS, però no ha volgut modificar la proposta d’amnistiar de manera generalitzada les construccions il·legals en sòl rústic. “Des del principi de la negociació ja li vàrem dir que li canviàvem 240 esmenes per una sola: la supressió de la disposició transitòria que legalitza tot al sòl rústic, fet abans de la 7/2012 i passant per caixa”.

Barceló assenyala que aquesta “hauria d’haver estat la llei del territori per excel·lència, compilant les normatives dels darrers trenta anys, però no ha estat així. De fet, beneeix la desregulació que implica la Llei del turisme, i Company ja anuncia amb la Llei del sector agrari que qui se’n vagi a fer feina al camp s’hi podrà fer un xalet independentment de l’extensió del terreny... Què “ordena”, idò, en l’ús del sòl, la Llei del Sr. Company?”.

Les esmenes del Grup MÉS aprovades són sobretot de forma. Algunes d’elles orientades a incloure catàlegs de patrimoni i béns a protegir en els plans generals; facilitats d’accés a la informació urbanística per a la ciutadania en general; o una en particular que augmenta l’obligació de cessió per als promotors, a zones turístiques, pujant de 18 m2 per plaça a 20, per a equipaments i zones verdes.

Biel Barceló conclou que “malauradament, no és la llei del sòl de tothom, i quan governem l’haurem de tornar a canviar: aquesta ha estat una oportunitat perduda”. I recorda que el PP encara no ha explicat per què va estar en contra de la llei del sòl que va redactar el Pacte, i que sí que havia estat debatuda i consensuada durant mesos amb l’oposició.