Constituïda la Mesa de Coordinació i Seguiment del Pacte per a la Competitivitat, l’Ocupació de Qualitat i el Progrés Social

Presidida per Biel Barceló, n’aprova el funcionament intern i acorda la convocatòria de les Meses Tècniques


El vicepresident del Govern i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, i el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, han constituït avui la Mesa de Coordinació i Seguiment del Pacte per a la Competitivitat, l’Ocupació de Qualitat i el Progrés Social, amb la participació d’agents econòmics i socials més representatius, representants del Govern i dels Consells Insulars.

La Mesa de Coordinació i Seguiment, és la responsable de realitzar el seguiment dels compliments del acords i de fixar l’estructura i funcionament de les Meses Tècniques, aportant així una visió transversal als acords que s’adoptin. A més també coordina el procés de diàleg entre institucions, organitzacions sindicals i empresarials i col·lectius de la societat balear, tal com recull el Decret 11/2016 del Consell de Govern pel qual es creen les meses i òrgans integrants del Pacte.

Amb aquesta finalitat, a la primera reunió de la Mesa s’ha aprovat tant el seu funcionament intern com el de les dues Meses Tècniques, i s’han abordat les línies estratègiques d’actuació i altres qüestions com la possibilitat de creació de submeses, els quòrums necessaris per a prendre decisions i la periodicitat de les reunions.

En aquest sentit, la propera sessió de la Mesa de Coordinació serà el pròxim mes de maig, moment en què també es constituiran les Meses Tècniques d’Economia, Ocupació i Formació i la de Turisme, Medi Ambient i Territori. Aquestes meses hauran de presentar els primers documents de treball amb l’objectiu d’establir les línies d’acció a seguir i elaborar un full de ruta que permeti assolir les metes del Pacte.

L’objectiu del Govern és que el creixement econòmic es transformi en benestar social, fent-se extensible als treballadors i treballadores i al conjunt de les empreses de les illes. Motiu pel qual són necessàries polítiques tranversals dirigides a diferents sectors per assolir una millora del model productiu i de la qualitat de l’ocupació.

El vicepresident Biel Barceló ha expressat: “Ens enfrontam a reptes amplis que requereixen d’una resposta col·lectiva que ha d’implicar tota la societat balear”. Afegint que les Meses permeten, a través del diàleg i la participació dels agents econòmics i socials, consells insulars, municipis i el propi Govern, “impulsar polítiques consensuades que millorin la competitivitat de les empreses i fomentin un creixement inclusiu i sostenible, adaptat a les particularitats de cada territori”.

A l’acte de constitució han participat, a més del vicepresident Biel Barceló i el conseller Iago Negueruela, el director general d’Ocupació i Economia, Llorenç Pou, el secretari general d’UGT, Alejandro Texías, el secretari general de CCOO, José Luis García, la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, i el president de PIMEB, Alfonso Rojo. També han assistit Maite Salord, presidenta del Consell de Menorca, i Cosme Bonet, conseller d’Hisenda del Consell de Mallorca.