Concedit el 40% dels fons del PDR 2014-2020

Les explotacions a ZEPA reben subvencions més altes i punts extra en els criteris de selecció.

La posada en marxa del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 el novembre de 2015, amb un pressupost de 146.350.830 €, representà el punt de partida d’un nou programa d’ajudes europeu al sector agrari després que acabàs el PDR 2007-2013 (en què s’invertiren 128.000.000 €) i la possibilitat de sol•licitar ajudes de nou per als agricultors després de dos anys, els darrers de la legislatura passada, de no poder-ho fer per l’absència de convocatòries de les principals línies d’ajuda que afecten el sector: la de joves i la d’innovació.
Pel que fa a l’execució del PDR 2014-2020, un any i mig després que s’hagi aprovat s’han concedit 58.021.000 € i se n’han abonat 15,9 milions, als quals se sumaran 19 milions més abans de final d’any. Així ho ha desglossat el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal. Les dades del PDR 2014-2020 mostren un increment considerable en les sol•licituds, les concessions i els pagaments de les ajudes a joves agricultors, marges, inversions en explotacions i formació respecte del primer any del PDR, 2007-2013.
Les convocatòries del nou PDR presenten algunes millores, com més disponibilitat de fons, percentatges d’ajuda més alts i terminis més amplis de sol•licitud. Aquestes millores, afegides al fet de dos anys d’espera per a les noves convocatòries, han tingut com a conseqüència un efecte multiplicador que ha provocat un augment considerable del nombre de sol•licituds respecte del PDR 2007-2013.
En aquest sentit, ha estat un començament de període difícil en la gestió i la tramitació d’expedients, ha admès el conseller, perquè el PDR “ja s’hauria d’haver aprovat la legislatura passada i, per tant, començàvem amb retard”.
Si l’explotació agrícola es troba dins Xarxa Natura 2000, com és el cas de les explotacions que estan situades, per exemple, en zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), reben deu punts addicionals en els criteris de selecció cinc punts percentuals addicionals d’intensitat en la subvenció.Els espais inclosos dins Xarxa Natura 2000 s’esmenten de manera especial en els reglaments europeus d’ajudes agràries i apareixen en totes les recomanacions que la Unió Europea fa a les regions respecte de l’ús dels Fons Europeus Agraris. En aquest sentit, aquests espais reben un tractament preferent en el marc del PDR de les regions. A més, altres ajudes relacionades amb l’Estat i la Comunitat Autònoma també beneficien els pagesos establerts en Xarxa Natura 2000, com les que es donen per a la conservació del patrimoni natural i cultural, que només es concedeixen a beneficiaris situats a espais protegits amb reconeixement de les administracions. A més, la línia de formació del PDR durant aquest nou període ha agafat un impuls considerable, tant econòmic com en nombre d’alumnes i de convocatòries previstes.
El nou PDR, que va aprovar aquest Govern està dotat per tot el període, per primera vegada, amb unes condicions econòmiques millors i amb l’obertura de convocatòries contínues.