Comencen les obres de restauració del domini públic hidràulic afectat per les inundacions del Llevant

Els Ajuntaments ajudaran en les tasques de coordinació.


Les tasques de restauració del domini públic hidràulic afectat per les inundacions del Llevant de Mallorca han començat avui després que el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, en Vicenç Vidal, ordenàs la contractació de les obres d’emergència per a la recuperació de la funcionalitat dels torrents i la restauració de les zones afectades per les inundacions i desbordaments del 9 d’octubre i serveis complementaris, per un import de 25,5 milions d’euros.

Les actuacions consistiran en la neteja i restauració de la capacitat de drenatge de les lleres del torrents i zones limítrofes (incloent la retirada i col·locació de sediments), la demolició de murs i estructures que hagin quedat descalçades o en situació precària i la retirada de possibles focus contaminants (residus) a les conques dels torrents compresos entre ca na Borges i ca n’Amer.

Les tasques s’han iniciat un dia després que els tècnics de la direcció general de recursos hídrics es reunissin amb els representants municipals del ajuntaments de Sant Llorenç i d’Artà per informar de les tasques a realitzar i per a establir els canals de comunicació a cada zona.

En alguns casos serà necessària l’autorització d’accés dels propietaris de les parcel·les, fet pel qual els ajuntaments s’han oferit a fer les tasques de coordinació. Els interessats es poden adreçar als ajuntaments per a donar aquestes autoritzacions.

En l’inici de les tasques s’han prioritzat els torrents més afectats. Al torrent de ses Planes s’ha començat amb dos equips, un a les parcel·les més properes al nucli urbà i altre a S’Illot. Al torrent dels Revolts, s’ha començat aigües a baix de la Ma-15 i cala Mesquida, també, amb dos equips. La propera setmana es preveu començar a Son Servera i Capdepera i augmentar el número de personal fent feina a la zona.

Les pluges intenses del 9 d’octubre al Llevant mallorquí varen provocar trencaments de murs i obres de fàbrica, arrossegaments de vegetació i restes d’obres a les lleres, aterraments generalitzats, així com danys considerables en les finques colindants amb les lleres que han implicat una reducció de la capacitat de drenatge de la xarxa. També hi ha un augment dels riscos d’incendis i de contaminació de les aigües, per acumulació de restes vegetals i residus a la llera i zones afectades un augment del risc de contaminació.

La zona afectada correspon a les conques dels torrents compresos entre els torrents de ca Na Borges i ca n’Amer, que tenen una longitud aproximada de 185 quilòmetres, dels quals s’estima que un centenar es troben afectats.