Cap a un model de turisme sostenible: Palma atura les llicències turístiques durant un any

L’acord afecta a partir d’avui a les zones amb més pressió de Palma: Centre Històric, Santa Catalina, Nou Llevant i primera corona de l’Eixample

La mesura té com a objectiu planificar i regular l’activitat turística davant l’increment del 165 per cent en número d’establiments en poc temps

Antoni Noguera: “Som una ciutat d’èxit que no ha de morir d’èxit, hem de planificar des de la corresponsabilitat per preservar Palma”


El Consell de Gerència d’Urbanisme ha aprovat avui suspendre durant un any la tramitació i l’aprovació de llicències urbanístiques per a ús turístic que se sol·licitin a partir d’avui a les zones amb més pressió de Palma per poder planificar i regular l’activitat turística a la ciutat. També entra dins la suspensió les obres de construcció i edificació de nova planta, de reforma i/o ampliació en edificis existents que impliquin augment de places turístiques i de canvi d’ús/nova implantació. L’acord es traslladarà a la Junta de Govern perquè ho elevi al Ple de l’Ajuntament, que li ha de donar el seu vistiplau.

El batle de Palma, Antoni Noguera, ha assegurat que "som una ciutat d’èxit que no ha de morir d’èxit". "Hem de planificar i regular de forma sostenible i des de la corresponsabilitat per preservar la nostra ciutat, volem un model turístic sostenible que ens duri", ha dit el batle.

"El creixement d’establiments turístics ha estat molt ràpid, això és un argument de pes per aprovar aquesta mesura", ha explicat el regidor de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Jose Hila. En aquest sentit, Noguera ha explicat que "hem de repensar el model turístic perquè sigui sostenible" i el regidor d’Urbanisme ha recordat que la mesura es fa de forma paral·lela a la tramitació de la Llei de Turisme del Govern, a la vegada que ha destacat que afecta també als hotels de turisme interior, "que es dediquen a lloguer vacacional".

Quatre àmbits

La suspensió entra en vigor a quatre àmbits de Palma: Centre Històric (des d’Avingudes cap a dintre), Santa Catalina, Nou Llevant i primera corona de l’Eixample (afecta els barris de Foners, Pere Garau, Marqués de la Fontsanta, Arxiduc, Bons Aires, es Fortí i Camp d’en Serralta). L’objectiu és alleugerir la pressió turística per buscar l’equilibri urbà i la diversificació, garantir l’accés a l’habitatge, l’equilibri entre el benestar dels veïns i veïnes de Palma i l’activitat econòmica que generi riquesa i ocupació.

La suspensió de llicències també afecta els albergs juvenils. Queden exonerats d’aquesta mesura els hotels boutique que estiguin en edificis catalogats del centre històric sempre que compleixin tres requisits: que no substitueixi més de 3 habitatges, que tingui un màxim de 20 habitacions i que l’establiment resultant tingui una categoria de 5 estrelles.

Evolució oferta turística

La mesura ve motivada per l’evolució de l’oferta turística dels darrers anys, que s’ha incrementat de forma considerable. Així, al Centre Històric s’ha passat dels 15 establiments d’allotjament turístic i 1.230 places de l’any 2000 als 38 establiments i 2.149 places autoritzades el 2016. Actualment hi ha en tramitació entre la Conselleria de Turisme i l’Ajuntament de Palma 63 peticions d’establiments turístics per a les que es preveu un total de 2.100 noves places d’allotjament turístic. Aquesta xifra suposa duplicar l’oferta existent actualment en el centre històric. És a dir, es passarà de 38 a 101 establiments i de 2.149 places a 4.249 places. Un 165 per cent d’increment d’establiments i un 102 per cent d’augment de les places ofertes. La suspensió no afecta en aquestes sol·licituds perquè ja s’estan tramitant, sempre que s’ajustin a la normativa vigent.

Enllaç de la presentació.