Cap a un IB3 de qualitat i en català

El Parlament ha aprovat la modificació de la llei i així el PP no podrà bloquejar les millores previstes per la ràdiotelevisió de les Illes


Tot i l’abstenció del PI, els vots en contra del PP i de Ciutadans el fet que IB3 sigui realment un mitjà públic i de qualitat està més aprop de ser una realitat. El Parlament ha aprovat la modificació de la llei que permetrà iniciar debat i tràmit parlamentari. La reforma de la Llei d’IB3, suposarà que el PP deixi de ser necessari per elegir el director general i bastiun acord amb El PI. Ja que la majoria qualificada que s’exigeix per elegir el director general passa de dos terços a tres cinquenes parts de la Cambra.

El portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca David Abril ha deixat clar el que ha de no ser i el que cal que sigui una televisió pública, destacant la vocació de servei públic que ha de tenir un mitjà de comunicació públic que ha d’estat allunyat de manipulacions partidistes, tal com ha fet el PP amb els ens públic balear. Abril també ha remarcat que el PP que no va voler consensuar res i ha recordat que els populars varen modificar la llei unilateralment tres pics durant la legislatura anterior

Abans per unanimitat s’ha aprovat la creació d’un Consell Assessor per debatre sobre el futur model. En concret el Parlament ha aprovat constituir abans d’un mes el consell assessor de continguts i programació d’IB3, al qual encomana l’elaboració d’una proposta d’un nou model de la radiotelevisió pública de Balears, que haurà d’estar llest abans de sis mesos per al seu debat i aprovació.