Campomar: "aquesta nova llei garanteix mesures per l’accés a l’habitatge per les rendes més baixes"

"Les persones que tenen les rendes més baixes són les que tenen més risc de patir els problemes associats a la mala qualitat de l’habitatge", ha explicat Campomar

Avui s’ha presentat en roda de premsa al Parlament la primera llei d’Habitatge de les illes. El document inclou diferents mesures per garantir un accés a la vivenda per tothom. La premissa de la nova llei és que l’habitatge és un dret i no una mercaderia.

La llei que s’ha presentat avui recull, per primera vegada, el dret a l’habitatge a col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió residencial. Es tracta d’aproximadament 60 esmenes a la Llei d’Habitatge que tenen com a objectiu fonamental desmercantilizar el dret a l’habitatge, per reconèixer-lo com un dret amb el qual entenem no s’ha d’especular.

Aquesta primera Llei d’Habitatge de Balears protegeix a les persones en risc d’exclusió residencial, dones víctimes de violència masclista, persones amb un grau de discapacitat superior al 33% entre altres. "Els col·lectius amb els seus drets a l’habitatge vulnerats, podran reclamar al govern davant els tribunals en cas que el govern no els doni una solució habitacional o ajudes per garantir un habitatge digne", ha explicat Campomar, que també ha destacat que ’un dels objectius de les esmenes que presentam és promoure la rehabilitació com a eina per evitar la gentifricació de determinats barris als quals després de patir-la només tenen accés les persones amb un alt poder adquisitiu’.

Campomar ha explicat que la conservació i rehabilitació prioritzarà les necessitats dels residents i també tindrà en compte la seva situació socioeconòmica. ’Els ajuts han d’adreçar-se als propietaris i propietàries que tenguin menys recursos’. Campomar ha recordat que les persones que tenen les rendes més baixes són les que tenen més risc de patir els problemes associats a la mala qualitat de l’habitatge.