Cal rebaixar les tarifes del tren, aprofitant les noves barreres

David Abril denuncia les incidències i afirma que aquests dies s’ha demostrat que si es baixen tarifes, els trens anirien plens


Des del Grup MÉS hem fet balanç del que ha suposat el canvi de barerres tarifàries en els accessos al tren gestionat per Serveis Ferroviaris de Mallorca, operatiu des del passat divendres. Un canvi que segons el diputat David Abril “és una privatització innecessària del control d’accés al tren fins a l’any 2017, quan aquesta feina la podria fer directament SFM amb els seus propis mitjans tant humans com tècnics”.

Per a Abril, “no s’aguanta que Company s’hagi passat la legislatura dient que el tren surt car, que cada viatger que agafa el tren ens costa un dineral, i que ara gastin més de 3 milions d’euros en aquest tema, que per altra banda ha causat ja en els primers dies nombroses incidències, tal i com ha denunciat l’Associació d’Usuaris del Tren”.

La segona qüestió destacada pel diputat de MÉS és que aquestes darreres setmanes, en què el tren ha estat gratuït per evitar molèsties als usuaris, els trens han anat més plens que mai, “la qual cosa demostra que si el Govern del PP baixàs les tarifes, enlloc de pujar-les un 50% com varen fer a inicis de legislatura, podrien recaptar més doblers i sobretot, el servei seria accessible per a molta més gent: els trens vans plens si s’incentiva el seu ús, enlloc de boicotejar-lo”.

Abril ha insistit en què “no s’aguanta” trobar diners per gastar en la via verda o en privatitzar ara la gestió dels accessos, mentre el PP diu que no troba doblers per concloure l’electrificació i acabar amb els transbordaments a s’Enllaç, per exemple: és clarament una intenció política que perjudica milers i milers de persones a Mallorca.