Biel Barceló reclama a Bauzá mesures concretes perquè la fallida d’Spanair no afecti la connectivitat de les Illes Balears

El portaveu nacionalista afirma en el Parlament: “ara més que mai són necessàries la cogestió aeroportuària i la declaració de servei públic dels vols entre illes i entre les illes i la península” (vídeo)

Adjuntam el vídeo de la pregunta parlamentària formulada pel portaveu del grup PSM-IniciativaVerds-Entesa, Biel Barceló, al president José Ramón Bauzá, perquè expliqui quines mesures concretes pren el Govern per evitar que la fallida sobtada d’Spanair afecti la connectivitat de les Illes Balears.