Biel Barceló: “la prioritat del president Bauzá és... José Ramón Bauzá”

Intervenció del portaveu del Grup MÉS en el debat de política general del Parlament


Inici del discurs del portaveu del portaveu del Grup Parlamentari MÉS, Biel Barceló, en el debat de política general celebrat avui:

"Sr. Bauzá, avui matí ens ha dit que anam per bon camí. La realitat ens diu el contrari.

És cert que un dia o altre sortirem de la crisi. Però avui tenim un país amb greus dificultats socials i econòmiques. I els titulars dels diaris d’aquestes darreres setmanes li lleven la raó.

Un 11% d’infants de Balears viu en la pobresa; 1 de cada 5 famílies no arriben a final de mes; en plena temporada turística hem tengut més de 105.000 persones a l’atur, 78.000 de les quals sense cap prestació. Un país que veu com els seus joves han d’emigrar per trobar feina, només l’any passat 3.500 joves varen partir; 4 famílies desnonades de la seva llar cada dia; les seves polítiques d’austeritat han provocat prescindir de milers de professionals formats i preparats, d’aquests a qui vostè avui matí ha agraït la seva feina. Els agraeix la feina però ha tret al carrer 1.200 professionals a sanitat; 400 a serveis socials; 1.000 a educació…. Tenim el pressupost de sanitat i serveis socials per habitant més baix de totes les CCAA; destinam a educació només un 2,8% del PIB, lluny de la mitjana espanyola (4,7%) i europea (5,3%); les pensions a Balears estan un 10% per davall de la mitjana espanyola; la renda dels ciutadans de Balears no ha deixat de baixar des de l’any 2000…

I tot això succeeix amb un sistema de finançament que enfonsa les Illes Balears, ja sigui amb Aznar, Zapatero o Rajoy. Cada any l’aportació que feim els ciutadans de Balears és equivalent a un 14% del nostre PIB. La xifra acumulada des de 1986 és d’un 364% del PIB.

A més, l’Estat no compleix els compromisos adquirits amb les Illes Balears. En un moment de crisi i de polítiques de retallades, l’Estat ens deu més de 1.500 milions d’euros en inversions estatutàries i convenis.

I davant això, senyor Bauzá, en compte d’exigir al Govern espanyol que ens tracti justament, va a Madrid a fer capades. Vostè posa la seva carrera política i els seus interessos personals dins el PP per davant de les necessitats dels ciutadans de Balears. Perquè la prioritat del president Bauzá, és... José Ramón Bauzá.

(...)"

[El text sencer de la intervenció de Biel Barceló, en l’arxiu adjunt]

Documents adjunts