Biel Barceló: “Els visitants contribuiran a mantenir aquest paradís que tenim”

El Govern ha presentat l’esborrany del futur impost del turisme sostenible, que permetrà preservar el territori i el paisatge i reinvertir en un turisme millor, basat en la qualitat i la sostenibilitat. L’Executiu preveu recaptar anualment entre 50 i 80 milions d’euros


Aquest tipus d’impost ja és una realitat a molts llocs del món i d’Europa. “El podem trobar a Catalunya, a Holanda, a Itàlia, a Alemanya, a França. Pràcticament la meitat dels països de la Unió europea han implementat impost d’aquest tipus”, ha assenyalat el vicepresident del Govern i conseller de Turisme, Biel Barceló, qui ha assegurat que per exemple en el cas de Catalunya, el nombre de visitants ha augmentat des que s’aplica aquest impost.

Cal recordar que la posada en marxa d’aquest impost ha estat una de les reivindicacions fonamentals de MÉS per Mallorca. Així es va plantejar des de la formació com a una de les fites dels #AcordsPelCanvi, per aconseguir un nou model turístic basat en la sostenibilitat i en la protecció del medi ambient.

L’objectiu és que les persones que visiten les Illes col·laborin en el manteniment del medi ambient del destí de les nostres infraestructures, del paisatge i del territori. “Així els visitants contribuiran a mantenir aquest paradís que tenim que són les Illes de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera, cosa que farà que valorin encara més la seva experiència turística”, ha assenyalat Barceló.

A més, Barceló ha assegurat que té absoluta confiança en la fortalesa del sector turístic. “Estic convençut que una bona part del sector és conscient de la necessitat i la conveniència d’instaurar un impost per reinvertir en el producte turístic, que ens permetrà, a la llarga, millorar la nostra competitivitat”. Els fons que s’hi recaptin suposaran un impuls a un nou model turístic: un model sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental. Per això, aquest Govern aposta decididament per un turisme sostenible i de qualitat com a palanca de progrés d’un país modern, just i innovador.

Finalment, la consellera d’Hisenda Catalina Cladera ha reconegut que l’hauran de pagar tant visitants com residents que s’allotgin en els establiments prevists: “El pagarà tothom, perquè les lleis impedeixen excloure els residents del pagament”. Tot i això, ha afirmat que el Govern estudiarà la manera que els familiars de malalts de Menorca, Eivissa o Formentera que es desplacin a Mallorca per motius sanitaris en quedin exempts o se’ls pugui bonificar l’import del tribut.

El nou impost del turisme sostenible serà un tribut directe i propi de les Illes Balears, amb caràcter finalista. Gravarà les estades en allotjaments turístics, en habitatges que es comercialitzen turísticament i en embarcacions de creuer.

L’esborrany que se n’ha presentat avui és un document obert, que té com a objectiu obrir el debat públic amb el sector turístic, els agents socials i econòmics, els representants dels grups parlamentaris i la societat en general. El Govern preveu aprovar el projecte de llei del nou tribut al llarg de les properes setmanes, de manera que es pugui tramitar i aprovar al Parlament durant el primer semestre de l’any 2016.

Pel que fa a la quota tributària, l’impost distingirà entre temporada alta i baixa: durant la temporada baixa la quota tributària serà un 50 % menor, per afavorir l’allargament de la temporada. També es distingirà entre categories: els turistes que s’allotgin en hotels i apartaments de més categoria pagaran més.

La quota oscil·larà entre un mínim de 25 cèntims (albergs, refugis, hostals o pensions, en temporada baixa) i un màxim de 2 euros (hotels de 5 estrelles o apartaments turístics de 4 claus en temporada alta).

En hotels de 4 estrelles i 3 estrelles superior es cobrarà 1,5 euros en temporada alta i 75 cèntims en temporada baixa; i en hotels de 3 estrelles i inferiors es cobrarà 1 euro en temporada alta i 50 cèntims en temporada baixa.

Els infants menors de 14 anys quedaran exempts de pagar el tribut.

Com a exemple, una família de dos adults i dos infants menors de 14 anys que s’allotgin en un hotel de 3 estrelles durant 8 nits (estada mitjana) en temporada alta pagaria, en total, 16 euros. Això suposa un 0,9 % de la despesa total (segons dades estadístiques del 2014). Si l’allotjament es fes en un hotel de 4 estrelles, la mateixa família pagaria 25 euros, un 1,4 % de la despesa total.

L’esborrany de l’impost del turisme sostenible preveu la creació d’una comissió d’impuls del turisme sostenible que estarà integrada, com a mínim, per representants de les conselleries competents en matèria de turisme, d’hisenda, d’economia i de medi ambient, i per representants dels consells insulars, dels ajuntaments, dels agents socials i econòmics, i de les entitats que es determinin, particularment les de caràcter mediambiental.

Aquesta comissió serà l’encarregada d’avaluar els projectes en què s’invertiran els recursos recaptats amb el nou tribut, que integraran el Fons per a l’Impuls del Turisme Sostenible. El Govern preveu recaptar anualment entre 50 i 80 milions d’euros.

Aquests recursos s’hauran de destinar a les finalitats següents: protecció, preservació i recuperació del medi natural, rural i marí; millora de la qualitat i la competitivitat del sector turístic, foment de la desestacionalització, creació de producte turístic i promoció turística; desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme sostenible; recuperació i rehabilitació del patrimoni històric i cultural; impuls de projectes de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que contribueixin a la diversificació econòmica o relacionats amb l’àmbit turístic; i millora de la formació i la qualitat de l’ocupació del sector turístic.

Esborrany del nou Impost del Turisme Sostenible