Benestar Social ha destinat gairebé 50.000 euros més a ajudes i beques durant l’estiu

El número d’ajuts i beques tramitats i atorgats creix en un 18% respecte l’any anterior i se’n beneficien 126 persones més


L’àrea de Benestar i Drets Socials ha tramitat l’any 2016 un total de 915 ajuts i beques d’estiu per a conceptes com beques de centre de dia infantil i juvenil, beques escoleta i beques menjador i ajuts per a activitats esportives, activitats de vacances i despeses menjador.
Des de la Regidoria de Benestar i Drets Socials es considera prioritari l’atenció a la infància en totes les seves vessants i l’alimentació i les activitats de lleure en són un bon exemple. Amb aquest objectiu enguany s’han augmentat 103.000€ del pressupost de prestacions econòmiques respecte a l’any passat.
La regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, insisteix en què la prevenció de futures situacions de vulnerabilitat és un eix primordial de la seva àrea. “Sabem que incidint en la prevenció podrem fer que els infants de Palma puguin tenir millors condicions i tenir igualtat d’oportunitats. Les beques de menjadors, escoletes, i activitats de vacances i /o esportives formen part d’aquesta intervenció preventiva.”
Borràs insisteix en que els professionals de la seva àrea treballen intensament perquè els infants de Palma tinguin totes les seves necessitats bàsiques cobertes.

Increment del 18%

En total el número d’ajuts i beques tramitades i concedides aquest estiu ha crescut un 18% respecte l’any 2015 en què es concediren 746 i un 32% respecte el 2014 quan es concediren 623 beques i ajuts d’estiu.
Aquest increment es tradueix també en una major dotació econòmica. Així, l’import total que s’ha invertit en aquestes beques i ajudes enguany és de 220.178 euros mentre que l’any 2015 fou de 169.000 euros i l’any 2014 de 134.603 euros.
El número de beneficiaris d’aquests ajuts i beques també s’incrementa de forma progressiva. L’any 2015 les ajudes arribaren a un total de 532 beneficiaris mentre de que aquest estiu els beneficiaris sumen 657 persones. En aquest sentit, cal especificar que un mateix infant o família poden rebre diverses ajudes i beques.
Les prestacions que es cobreixen des de l’àrea de Benestar i Drets Socials per cobrir les necessitats de les famílies i infants més vulnerables durant l’estiu són: beques centre de dia infantil i juvenil, beca escoleta i menjador, beca menjador, beca menjador escoleta, ajuts econòmics per activitats esportives, ajuts per activitats de vacances, ajuts despeses menjador escolar i ajuts per escoles d’estiu o colònies.