Beatriu Defior: “les discriminacions lingüístiques són intolerables”

Recorda que, des de la Direcció General de Política Lingüística, s’atenen tots els casos de discriminació per motiu de llengua

La Direcció General de Política Lingüística, amb Beatriu Defior al capdavant, s’ha pronunciat de forma contundent pel que fa els darrers casos de discriminació lingüística. En aquest sentit, ha informat que està treballant en la investigació d’aquests casos que s’han fet públics els darrers dies a través dels mitjans de comunicació, a més de les reclamacions que els ciutadans hi adrecen directament.

Cal recordar que la Direcció General actua a petició de les persones interessades, però que també inicia actuacions d’ofici si es detecten situacions que puguin vulnerar els drets lingüístics dels ciutadans. La Direcció General de Política Lingüística atén totes les sol·licituds amb els recursos disponibles actualment. S’espera que ben aviat pugui comptar amb l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, per poder atendre millor les necessitats que es detecten en aquesta matèria.

En qualsevol cas, Beatriu Defior recorda que “és intolerable que es produeixin situacions en què es maltractin o discriminin persones per la llengua que parlen o que se’ls pugui retreure l’ús normal de la llengua pròpia de les Illes Balears en qualsevol àmbit o situació”.