Bauzá: “educació de qualitat, pública i en català no és el nostre model”

El president respon així a una pregunta parlamentària de Biel Barceló (Grup MÉS) sobre educació


El president Bauzá ha afirmat al Parlament que “educació de qualitat, pública i en català no és el nostre model”. Va fer aquesta afirmació tan categòrica en resposta a una pregunta oral del portaveu del Grup MÉS, Biel Barceló.

Barceló demanava per les dades oficials de la Conselleria que constaten un augment de l’abandonament escolar i de la conflictivitat escolar els darrers anys. El portaveu del Grup MÉS demanava al president si les polítiques del seu Govern estaven orientades a una millora de la qualitat de l’educació.

La resposta de Bauzá va ser sorprenent: va reconèixer clarament que el model d’educació de qualitat, pública i en català no és el model que defensa el PP. Cosa que es desprèn de l’acció de govern exercida durant aquesta legislatura (imposició del TIL, repressió dels docents, atacs a la comunitat educativa i a la nostra llengua...), però que fins ara no havia estat explicitada amb tanta claredat per part de Bauzá.