Avança el Pla Estratègic d’Agricultura de sa Pobla

S’ha presentat el diagnosi sobre l’estat del sector a la localitat mallorquina


El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, ha presentat avui vespre el diagnosi del Pla Estratègic d’Agricultura de sa Pobla, que té com a objectiu elaborar un pla de viabilitat del sector a 10 anys vista. Per això hi estan implicats la conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, l’Ajuntament de la localitat mallorquina, els portals i el sector agrícola pobler, que l’agost de l’any passat ja varen signar una declaració d’intencions per fer possible aquesta fita.

Durant 6 mesos s’han el·laborat diferents entrevistes amb els principals protagonistes en les quals s’ha comptat amb la participació de 52 pagesos, a qui poques vegades s’havia escoltat segons el diagnosi, i 8 portals. S’han visitat les finques i contrastat les opinions i valoracions recollides amb les dades estadístiques de la situació actual de l’agricultura a sa Pobla. A més, a través d’una enquesta s’ha recollit una valoració externa dels ciutadans sobre el consum de productes agroalimentaris de la localitat. I és que sa Pobla compta amb una població activa de 4441 persones, 188 de les quals cotitzen en el règim agrari, el que suposa un 4, 23 % del total.

El conseller Vidal ha volgut “agrair la implicació del sector”, de les “persones que han expressat els seus sentiments” en aquestes enquestes i entrevistes personals que han servit per conèixer les propostes dels diferents actors per garantir la viabilitat del sector.

Segons el diagnosi els pagesos consideren que cal reduir els costos de producció, generar menys volum de collita però de més qualitat, apostar per l’agricultura ecològica i les varietats locals, diversificar la producció, mecanitzar per ser més competitius i automatitzar per poder tenir millor qualitat de vida, no produir sense saber el preu de venda, compartir maquinària i ser més cooperatius i augmentar els ingressos i reduir les despeses. En vista als portals consideren que caldria reduir els intermediaris, millorar la relació pagès-portal i agilitar la liquidació de la patata d’exportació. Demanen, també, tenir més informació sobre els preus i les vendes, com a mínim cada 15 dies, a més de signar els contractes quan se sembra la patata, establir uns preus mínims del cultiu, canviar les dates de sembra per evitar les glaçades del mes de gener i febrer i anar alerta per a l’hora d’exportar per no haver de tornar a importar i cuidar el mercat exterior. A l’administració li reclamen més informació sobre les subvencions, en especial pels joves agricultors, també formació i assessorament sobre els cultius, potenciar el producte local i establir un percentatge de consum d’aquests productes de la terra a edificis de l’administració com hospitals o escoles, també en establiments privats com hotels i grans superfícies. Els pagesos demanen, a més, que les ajudes es calculin per producció i estiguin especialment dirigides als professionals a més de controlar l’ús dels fitosanitaris a la localitat i disminuir costos electricitat i crear una marca o un nom pels productes fets a sa Pobla.

Els portals, en canvi, consideren, segons el diagnosi, que cal augmentar la competitivitat amb una major dimensió de les exportacions i incorporant més tecnologies. Consideren també que cal trobar estructures productives diferents i coincideixen amb que és important apostar per la qualitat, la diferenciació i el valor afegit a més de conscienciar que la base de tot plegat és el pagès. Per això consideren que una alternativa a la patata podria ser el pebre de tap de cortí per exportar. Demanen, a més reduir costos però sense perdre de vista la producció artesanal i cercant la diferenciació. Com a deures pels propis portals exposen que és necessari promocionar els productes, sobretot per les noves generacions, donar formació als pagesos, reduir la burocràcia i estar al costat dels pagesos durant el dia a dia. A l’Administració, en canvi, li sol·liciten fer feina amb els costos de la insularitat creant un nou règim fiscal, formar als pagesos i als portals agrícoles, donar facilitats per a la compra de productes de fora, promocionar la patata de sa Pobla a través de fires internacionals i potenciar l’agricultura a través del turisme, obligar a les grans superfícies comercials a que no es pugui vendre patata de fora de Mallorca mentre n’hi hagi de la terra i promocionar el consum de fruita i verdura a les escoles. També consideren interessant crear ajudes tant pels pagesos com pels portals perquè puguin visitar altres experiències de fora de les Illes Balears, comunicar els estudis d’experimentació que es fan i establir un sistema de compostatge perquè els residus del camp hi tornin.

Els portals coincideixen amb els pagesos en que cal disminuir els costos de l’electricitat i en la creació d’una marca o un distintiu per a la patata de sa Pobla. D’altra banda valoren crear una cooperativa per desenvolupar el cultiu d’arròs, fer estudis de comercialització amb aquest cultiu i el pebre i explicar a l’hoteleria la tasca del pagès.
Entre els mesos de juny i octubre d’enguany aquestes propostes es debatran en petits grups de discussió, duent a terme reunions de treball sectorials i