Apesteguia: "Donam suport a la decisió de la Comissió de Patrimoni i votam en contra de la protecció de sa Feixina"

Intervenció del conseller Lluís Apesteguia al ple d’avui sobre la no protecció del Monumento a los Héroes del Crucero Baleares situat a sa Feixina:

Ja hem debatut aquest assumpte dues vegades, i ja hem explicat la posició de MÉS per Mallorca. Per tant, no entraré tant en segons quins aspectes tècnics que ja varen sentir els consellers i el públic assistent a les Comissions de Patrimoni de juny i juliol on es va deixar damunt la taula i rebutjar -respectivament- la protecció de sa Feixina.

Però per respecte a aquest ple, a la resta de consellers i a la ciutadania que avui ens acompanya, exposaré resumidament el nostre parer, que com se sap és que sa Feixina no té cap element que en motivi la protecció, que és el que ens proposa la Comissió de Patrimoni.

Perquè aquesta institució ha de debatre això, si el Monumento a los Héroes del Crucero Baleares té elements patrimonials que mereixin qualque tipus de protecció: Bé d’Interés Cultural o Bé Catalogat.

No ens toca, per tant, debatre si s’ha d’esbucar o no Sa Feixina. Això ho ha de debatre i decidir l’Ajuntament de Palma, que n’és el propietari.
Dit això, no volem defugir aquest debat, especialment en un dia d’infausta memòria com avui, en què els feixistes que varen erigir sa Feixina es varen aixecar contra la legítima i democràtica II República, iniciant una guerra civil que va durar tres anys i una dictadura feixista i nacionalcatòlica que va reprimir, perseguir i assassinar a l’Estat Espanyol durant 40 anys, deixant-nos de regal una monarquia que encara avui es manté.

Sa Feixina va ser erigida per exaltar el franquisme, i de forma especial per fer memòria d’un dels pocs bucs que es varen sumar a l’alçament feixista, el Baleares, que entre altres mèrits havia bombardejat la població civil que fugia de Màlaga, assassinant més de 6.000 innocents.

Un monument a un vaixell que va atacar sistemàticament la gent desprotegida que vivia a la costa Mediterrània de la República. Un monument a un vaixell que va cometre crims contra la Humanitat. Evidentment estam a favor de l’esbucament que defensa MÉS per Palma, perquè el feixisme no pot ser honorat als nostres carrers.

Respectam la gent demòcrata que per qualque raó defensa el manteniment del Monumento al Baleares, però no podem compartir el seu parer. La sincera i estam segurs ben intencionada intervenció del 2010 no ha aconseguit, a parer d’aquest grup, el seu propòsit. El fals monòlit de sa Feixina no és un monument a totes les víctimes ni a la reconciliació.

Les manifestacions de persones amb simbologia feixista defensant el manteniment de sa Feixina que hem vist en diverses ocasions els darrers mesos és la prova evident del poder simbòlic que el fals monòlit encara té per ells.

Tornant a la qüestió que ens pertoca, MÉS per Mallorca consideram que la Comissió de Patrimoni va prendre una decisió justa però sobretot correcta.
Perquè davant uns pronunciaments contradictoris i també febles de la Comissió, i després d’estudiar tota la informació rebuda, ens hem de basar en els informes que han de tenir prevalença: els propis de l’administració i els elaborats pels organismes legalment consultius, tal com diu la jurisprudència del Tribunal Suprem i la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 15 d’abril de 2014.

I quins informes patrimonials d’aquest tipus hi havia i hi ha sobre la taula?
El de la senyora Riera, responsable del departament amb competència en protecció patrimonial de l’Ajuntament de Palma i arqueòloga municipal, és contrari a cap tipus de protecció.
El del senyor Lozano del 2015 és categòric i després d’analitzar els possibles valors determinats per la llei, acaba determinant (i cit textualment) que "amb l’anàlisi del monument al Baleares no s’han trobat valors patrimonials que justifiquin l’aplicació d’alguna de les figures de protecció establertes a la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears". De cap de les figures de protecció. Ni BIC ni Bé Catalogat.

Els dos informes del senyor Daviu de juny i juliol de 2017, si bé no són tan clars com el del senyor Lozano, clarament no proposen la protecció de sa Feixina com a Bé Catalogat -que és el que ara tenim damunt la taula- sinó que remeten a un gran acord polític sobre l’assumpte.

I finalment l’informe remès per l’Institut d’Estudis Balears, recordem que entitat consultiva segons la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears, a més d’altres consideracions i d’un profund anàlisi determina, en el seus desè punt: "no hi ha cap valor ni cultural, ni artístic, ni estètic que justifiqui la inclusió del que resta del Monumento a los Héroes del crucero Baleares en el Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears ni en el Catàleg General de Patrimoni Històric de les Illes Balears com a bé catalogat".

Per tant, considerant tot això evidentment, donam suport a la decisió de la Comissió de Patrimoni i votam en contra de la protecció de sa Feixina per estar clarament injustificada. I des de MÉS per Mallorca permetin-nos que recordem tots els Sisets que varen morir sense veure l’estaca tombar.