Antoni Verger: “Hi ha alternatives a les retallades del PP a Cort”

El portaveu de la coalició ecosobiranista a Cort proposa mesures concretes per recaptar almanco 20 milions d’euros més que permetrien evitar davallar el pressupost municipal de manera tan brutal

Verger també denuncia que “la política del PP exprimeix als ciutadans i degrada els serveis municipals per poder salvar els bancs”  


El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma lamenta la davallada dels comptes de l’Ajuntament de Palma que s’han presentat ja que suposen una destralada important en departaments clau com és Benestar Social, que baixa més d’un 8%. En aquest sentit, el batle Mateu Isern incompleix de manera flagrant la promesa de no retallar en aquesta partida pressupostària. 

El portaveu Antoni Verger davant aquesta proposta de pressuposts alerta el PP que “hi ha alternatives d’augment d’ingressos a aquells que més tenen i que el batle Isern no ha volgut ni explorar”. Concretament, la coalició PSM-IV-ExM proposa l’augment del coeficient específic de l’IBI per a grans superfícies comercials, grans empreses i grans establiments hostelers fins el tipus màxim de l’1’1%, ja que en aquests moments a Palma se situa en el 0’775% quan a altres ciutats de l’Estat és més elevat. Així es podrien recaptar almanco 10 milions d’euros. 

Aquesta és una mesura que proposa una fiscalitat progressiva per fer recaure en els qui tenen més capacitat econòmica per suportar l’actual crisi una contribució major, i evitar que les famílies i les petites empreses hagin de suportar el pes
principal dels impostos i taxes municipals. 

En el mateix sentit, la coalició de Palma proposa dues mesures més: aplicar un recàrrec del 50% de l’IBI a aquells habitatges que estiguin buits per tal d’aconseguir el doble objectiu de fer aflorar pisos desocupats i mobilitzar el parc d’habitatges, al mateix temps que s’aconsegueix una recaptació d’uns 5 milions d’euros d’ingressos, tal com fan també altres ajuntaments de l’Estat. Verger, a més, aposta per augmentar les taxes per a llicències d’obra superiors a 200.000 o 500.000 euros. En total, per tant, es podrien arribar a recaptar al voltant de 20 milions d’euros més. 

Totes aquestes mesures concretes, que el PP no ha volgut mai entrar a valorar, podrien evitar la davallada de partides pressupostàries tan importants com Benestar Social, Educació, Igualtat, Habitatge, Palma Activa,
Mobilitat o Joventut, fent recaure una major carga impositiva sobre aquells que la poden suportar, i no sobre els ciutadans i les famílies.
 

“Isern prioritza els bancs davant les persones”

La coalició ecosobiranista alerta que el PP posa els bancs per davant de les persones. En aquest sentit, Verger lamenta que un 15% (55 milions d’euros) del pressupost municipal es destini a pagar els bancs i els interessos derivats dels deutes, mentre les persones i les famílies de Ciutat pateixen una major pressió fiscal i les conseqüències de la crisi econòmica a través de les retallades en els serveis socials bàsics. 

“La política del PP, a nivell general, exprimeix als ciutadans i degrada els serveis municipals per poder salvar els bancs”, afirma Verger, per qui és “vergonyós i inaudit que l’
Estat prohibeixi als ajuntaments renegociar deute i els obligui a amortitzacions de deute abusives, provocant que una part important de recursos que en aquests moments haurien d’anar destinats a polítiques públiques i a reactivar l’economia acabin en mans dels bancs”.  

En aquest sentit, PSM-IV-ExM critica obertament el servilisme de l’equip de govern de Cort davant les directrius neoliberals que venen marcades des del PP de Madrid.