Antoni Verger: “El PGOU de Palma ha d’eliminar Ha de creixement urbanístic per adaptar-se al Pla Territorial”

El portaveu del grup municipal PSM-IV-ExM creu que la revisió del PGOU de Ciutat, actualment en tramitació, ha de significar la desclassificació de sòl urbanitzable previst al Secar de la Real, Son Ferriol, S’Indioteria, entre d’altres

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma ha registrat una moció per debatre en el proper plenari amb l’objectiu d’aconseguir que la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de Ciutat, actualment en procés de redacció, es tradueixi en l’eliminació d’Ha de creixement urbanístic que envaeix la ruralia del municipi. El Pla Territorial de Mallorca (PTM) de 2004 preveia un sostre màxim de creixement per tots els municipis de l’illa. I Palma ja ha superat aquest sostre màxim però el PGOU de 1998, actualment vigent, encara no s’ha adaptat al PTM i manté la previsió d’àmplies zones de creixement urbanístic.  

Antoni Verger, el portaveu del grup municipal, assegura que no existeix cap justificació d’interès general que avali mantenir el creixement de Palma previst al PGOU de 1998. “Seguint les directrius del Pla Territorial, dins el procés de revisió del PGOU, Palma ha de desclassificar sòl urbanitzable i eliminar Ha de creixement al Secar de la Real, Son Ferriol, S’Indioteria, etcètera, protegint així sòl rústic de gran valor”, manifesta Verger.  

“Hi ha més de 30.000 habitatges buits a Palma que, a través de polítiques d’incentius, poden sortir al mercat així com grans solars i promocions inacabades dins la trama urbana que poden complir
les necessitats de nous habitatges. En cap cas, el creixement urbanístic i l’ocupació de nou sòl és necessària ni admissible en les actuals circumstàncies”. 

Verger recorda que la gran crisi econòmica i financera que estem travessant parteix d’una bombolla immobiliària que ni bancs ni governants ni empresaris varen saber aturar en el seu moment. “Ara, el que no té cap ni peus és que tornem a actuar de la mateixa manera per tornar a caure en els mateixos errors. El creixement urbanístic en tot cas ha d’acompanyar el creixement natural d’una ciutat, però ha quedat demostrat que apostar perquè el “totxo” estiri de la resta de l’economia és una greu errada. Sembla que el PP no ha aprés res”.  

Per tot això, la coalició sobiranista i ecosocialista ha registrat una proposici&
oacute; per tal d’aconseguir que l’equip de govern de Cort assumeixi aquests arguments i contribueixi a evitar que el nou PGOU de Palma prevegi més creixement de sòl urbanitzable a costa de sòl rústic seguint amb un model obsolet.

Documents adjunts