Antoni Reus: “El capital privat especulador tendrà més poder de decisió dins els aeroports balears que les nostres institucions”

La privatització d’AENA s’ha duit a terme amb l’únic objectiu de fer caixa i afavorir els interesos privats


La segona fase de la privatització del 49% del capital d’AENA es va produir el passat 23 de gener. El Consell de Ministres va aprovar l’Oferta Pública de Venta d’accions d’AENA. Aquest acord, va continuar el que s’havia iniciat ja al juliol de 2014 quan es va vendre el 21% al que s’ha anomenat «inversors de referència», la Corporació Financera Alba, del grup March, Ferrovial, i el fons d’inversió TCI. Un fons d’inversió lliure, d’aquests que podríem dir «agressius». A aquest procés va seguir l’oferta pública, del 28% restant, que es va consumar l’11 de febrer amb la sortida a borsa.

“El Govern de l’Estat ha duit a terme aquesta privatització a pesar dels reiterats acords d’aquest Parlament, així com les peticions d’altres institucions de les Illes Balears, i de la societat balear”, ha remarcat el diputat de MÉS per Mallorca, Antoni Reus. Peticions fonamentades, segons remarca Reus, amb la vital importància “dels nostres aeroports per la nostra economia i la mobilitat de la nostra ciutadania”.

L’Estat presenta AENA com una empresa pública modèlica, sostenible i amb beneficis, amb un resultat positiu de 672 milions d’euros l’any 2014. Als aeroports de les Illes Balears presentaren un benefici global d’entorn dels 180 milions d’euros al 2014. “Aquesta privatització s’ha duit a terme amb l’únic objectiu de fer caixa i afavorir interessos privats”, assegura el diputat de MÉS. “L’Estat haurà ingressat uns 4300 milions d’euros amb aquesta privatització però a costa de posar un percentatge important dels beneficis en mans privades”, argumenta.

Una privatització on aquests fons especulatius que formen part de l’accionariat ja tenen importants plusvàlues, que arriben en qualcuns casos al 100%. Les primers participacions, amb els «inversors de referència» es varen subscriure a l’entorn dels 50€. L’Oferta Pública va sortir a 58€, i en poc mesos estava a 100€. Per tant, hi ha sospites fonamentades, assenyala Reus, que s’ha malvenut. “El nou model d’AENA segueix sense permetre la participació de les nostres institucions dins la gestió dels nostres aeroports”, es lamenta Antoni Reus.

L’Estat ha introduït un nou instrument, el «Document de Regulació Aeroportuària» per a mantenir un cert nivell de control sobre l’entitat i mantenir l’interès públic. Aquest instrument contendrà les línies estratègiques, els estàndards de qualitat del servei, les inversions a realitzar, els preus dels diferents serveis, etc. Ni el Govern de les Illes Balears, ni cap altre institució de les nostres illes participa en la tramitació d’aquest document que condicionarà la gestió d’AENA per períodes quinquennals. “Ens trobam per tant, amb que el capital privat especulador tendrà més poder de decisió dins els aeroports balears que les nostres institucions”.

Es dóna la paradoxa que els beneficis que generen els ports i aeroports balears són superiors al que aporta l’Estat mitjançant els «descomptes de residents». Si ens atenem a les dades del darrer any, els ports i aeroports balears han generat per l’Estat un benefici net que està entorn dels 200 milions d’euros, mentre que la quantitat que aporta l’Estat en concepte de subvencions al transport marítim i terrestre és poc més de 100 milions d’euros.

“L’Estat fa negoci amb la nostra insularitat”, ha assegurat el diputat de MÉS per Mallorca Antoni Reus, qui també comenta que “els beneficis de la privatització que haurien de servir per compensar adequadament la nostra insularitat i potenciar la nostra economia, s’han posat en mans privades”.