Antoni Noguera: “Transformarem Palma en una ciutat més creativa i de prosperitat compartida”

Ahir vespre MÉS per Palma va aprovar el programa electoral, en el qual han participat més de 1.200 persones i 80 entitats durant més d’un any

“Proposam una fiscalitat més justa amb la recaptació d’una part de la Taxa de Reinversió Turística i la pujada de l’IBI diferenciat per a grans superfícies comercials i d’oficines. Això, per invertir en economia creativa i de prosperitat compartida”

MÉS PER PALMA
APROVACIÓ DEL PROGRAMA ELECTORAL

MÉS per Palma aprovà ahir capvespre en assemblea oberta el programa electoral que servirà per invertir les prioritats a Ciutat, transformar les polítiques de l’Ajuntament i situar les persones a l’epicentre de les decisions. Així culmina un procés d’elaboració del projecte en el qual hi han participat de més de 1.200 persones i 80 entitats durant més d’un any.

Antoni Noguera i Neus Truyol, candidats de MÉS per Palma a Cort, destaquen la feina feta durant aquest temps i que ha permès construir un projecte sòlid, consensuat amb la societat civil, les entitats socials i veïnals, i els sectors implicats. “No hem aprovat sol un programa, sinó que signam el contracte amb la ciutadania, amb totes aquestes persones i entitats que han col•laborat en construir la Palma del present i del futur”.

Els candidats de MÉS per Palma exposen que els principals eixos de les propostes programàtiques es basen en l’economia creativa i de noves indústries, que garanteixi prosperitat compartida, així com en transformar Palma en una ciutat més moderna i habitable des del punt de vista de la mobilitat i l’habitatge, i en la corrupció zero.

Concretament, els candidats a Cort destaquen dues propostes que persegueixen l’objectiu d’una fiscalitat més justa. En primer lloc, Antoni Noguera detalla que “és imprescindible que el sector públic pugui percebre els impostos que generen els visitants, per tant l’Ajuntament recaptarà una part de la Taxa de Reinversió Turística”. La proposta que ja ha presentat Biel Barceló, candidat a la Presidència del Govern de les Illes Balears, preveu aquest gravamen progressiu, en funció de la categoria de l’allotjament, de 2 euros per nit i estada.

La segona proposta relacionada amb una fiscalitat més justa passa per augmentar l’IBI diferenciat del 0,06 a l’1,1% a aquells immobles urbans de determinats usos no residencials, com grans superfícies comercials, grans oficines, grans establiments d’oci, aparcaments, usos sanitaris privats, que tenguin major valor cadastral.

“Aquests nous gravàmens es reinvertiran en impulsar sectors econòmics estratègics, estimular les activitats industrial que tenen un fort vincle amb el disseny i la creativitat: cultura, rehabilitació, publicitat, arts gràfiques, etcètera. Així com una aposta clara pel petit comerç i l’ocupació dels sectors de població més vulnerable”, exposa Antoni Noguera.

Neus Truyol afegeix que MÉS per Palma aposta per una aquestes mesures per tal d’impulsar un model de ciutat moderna i que garanteixi la prosperitat compartida. “Si volem una Palma més moderna hem de donar suport institucional a les noves indústries i apostar pel petit i mitjà comerç. Això vol dir en relació a l’economia creativa i l’aposta per les noves indústries”.

El programa electoral està en procés de revisió i maquetació després de l’aprovació d’ahir, i en pocs dies estarà disponible a la nostra web www.indignarsenobasta.cat