Antoni Noguera: "El Pla d’Igualtat és imprescindible per aconseguir una ciutat més justa i igualitària"

L’Ajuntament presenta el Pla d’Igualtat de Gènere de Palma 2017-2021 per combatre les desigualtats entre homes i dones i aconseguir una ciutat més inclusiva

L’eina es durà a aprovació inicial al ple d’octubre


Palma, 19 d’octubre de 2018.- L’eina per articular des de l’Ajuntament els objectius i les accions per continuar treballant en l’eliminació de les desigualtats de gènere i en la promoció de la igualtat entre homes i dones. Aquest és el bessó i la motivació del Pla d’Igualtat de Gènere de Palma 2017-2021, que ha elaborat l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics i que es durà a aprovació inicial al proper ple d’octubre.

El batle de Palma, Antoni Noguera, ha remarcat que el pla “és imprescindible per aconseguir una ciutat més justa i igualitària”. “A dia d’avui, les dones encara tenen, en tots els àmbits, més dificultats per desenvolupar el seu projecte de vida. Amb aquest pla, allò que fem és treballar perquè s’eliminin les desigualtats”, ha explicat el batle. Noguera ha volgut destacar la importància de “la transversalitat”. “Aquest pla és d’obligat compliment per totes les àrees de l’Ajuntament”, ha dit.

El batle l’ha presentat conjuntament amb el regidor d’Igualtat, Joventut i Drets Cívics, Aligi Molina, i la directora general d’Igualtat, Lucía Segura. Es tracta d’una primera passa per aconseguir que les dones tenguin les mateixes oportunitats que els homes. És una eina estratègica per aconseguir-ho.

El Pla té "perspectiva" perquè s’executarà durant els pròxims 4 anys i es farà un seguiment durant la seva aplicació. Algunes de les accions concretes que es duran a terme són l’elaboració d’un Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament i la millora de l’atenció a les persones que exerceixen la prostitució.

Cinc eixos

El Pla d’Igualtat s’articula en cinc eixos estratègics que inclouen 248 mesures que s’interrelacionen. Els eixos es basen en:

La transversalització de gènere a les polítiques municipals. El pla incorpora de manera transversal la dimensió de gènere a les àrees i organismes autònoms de l’Ajuntament, incidint en aspectes com la comunicació, els sistemes d’informació i avaluació, la formació i la capacitació, entre d’altres aspectes.
Una ciutat lliure de violències masclistes. Té com a finalitat promoure una atenció integral i de qualitat a les víctimes de violència de gènere, impulsant la coordinació i el treball en xarxa, com també la promoció de la sensibilització social i la corresponsabilitat ciutadana en la prevenció de les violències masclistes, a més de la millora de la seguretat a l’espai públic.
Una ciutat socialment corresponsable. Des d’aquest eix es vol fomentar una major corresponsabilitat i el repartiment de tasques domèstiques i de cura; impulsar serveis, xarxes i polítiques de conciliació i incorporar la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat.
Apoderament i participació. Té com a finalitat donar suport a l’apoderament de les dones i promoure la seva participació a tos els nivells i àmbits de la vida social, política, econòmica... També vol donar visibilitat a les seves aportacions i les fites en tots els àmbits i fomentar hàbits de vida saludables i la salut afectivosexual a totes les etapes de la vida.
Drets econòmics i socials. Aborda la feminització de la pobresa mitjançant la integració de la perspectiva de gènere en els processos d’atenció social i les polítiques municipals d’habitatge per a garantir l’accés de les dones als recursos i promoure la millora de l’ocupabilitat de les dones.