Antoni Noguera: "Donam resposta a una reivindicació històrica veïnal i posam ordre als eixos cívics"

El Pla d’Usos regularà els eixos cívics i zones per a vianants de Palma


El nou model de ciutat ha de garantir la bona convivència entre l’activitat econòmica i els veïnats de Palma. Així, el tinent de batle de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Antoni Noguera, i el director general d’Urbanisme, Biel Horrach, han presentat el nou Pla d’Usos que regularà els eixos cívics i zones per a vianants de la ciutat, tant els actuals, com els eixos cívics de Fàbrica i Blanquerna, com els que es puguin crear en el futur. Amb aquesta mesura Noguera ha afirmat que "donam resposta a una reivindicació històrica veïnal i de restauradors i posam ordre als eixos cívics". El Pla d’Usos ha estat aprovat al Consell de Gerència d’Urbanisme d’aquest dimarts 7 de febrer i tendrà vigència a totes les zones residencials plurifamiliars de la ciutat.
El regidor ha recordat que els eixos cívics "van néixer per donar prioritat al vianant, per tenir un eixos rics en diversitat econòmica i enfocats al petit comerç. Sense regulació i ordenació, es pot pervertir aquest ús". Per aquest motiu, el Pla d’Usos pretén "regular l’activitat econòmica i garantir la convivència entre veïnats i restauradors" ha defensat el Noguera.
El nou Pla d’Usos limita la ubicació de 3 establiments públics en un radi de 50 metres al voltant d’un establiment públic ja obert en un eix cívic o zona per a vianants. Aquesta mesura no té caràcter retroactiu i no afecta els establiments que ja estan actualment oberts.
Noguera ha destacat la "important" feina dels tècnics del departament d’Urbanisme que han elaborat el Pla d’Usos. Per la seva banda, Horrach ha afirmat que "aprenem a partir del funcionament de la ciutat i actuam al costat de la ciutadania". Precisament, ha estat fruit d’aquest aprenentatge i de l’experiència que han conegut d’altres ciutats, com Barcelona, que han pogut elaborar aquest Pla d’Usos.