Ajuts per a la replantació d’arbres fruiters de secà per conservar el paisatge 

Aquesta mesura pretén contribuir a la preservació del paisatge tradicional. La convocatòria de l’any passat va permetre la plantació de 38.000 d’arbres.

Els titulars d’explotacions agràries ja poden optar a l’ajuda per replantar arbres fruiters de secà, d’acord amb la convocatòria que es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dissabte passat. És el segon any que el Fons de Garantia Agrària i Pesquera (Fogaiba) impulsa aquesta línia, que havia desaparegut el 2011.

El sector fruiter de secà, per la superfície que ocupa, té una gran importància en l’agricultura de les Illes Balears. Les espècies més abundants són l’albercoquer, l’ametller, la figuera, el garrover i l’olivera; aquests arbres formen una part inseparable del paisatge típic i dels recursos naturals de la comunitat autònoma; per tant, la seva desaparició influiria de manera notable en el paisatge.

La major part de les explotacions d’albercoquers, ametlers, figueres i garrovers tenen dificultats per replantar els arbres morts, fet que pot conduir a l’abandonament de les explotacions, a causa de la disminució del potencial productiu i de les malalties que els afecten. L’ajuda per replantació està motivada per aquesta situació, i també per la resposta que va tenir la convocatòria anterior, a la qual es varen presentar 487 sol·licituds, que es repartiran 760.000 euros. Això representa uns 38.000 arbres replantats, sobretot ametllers i garrovers.