Agricultura compensarà les pèrdues en els cultius i els danys en infraestructures agrícoles causats per les inundacions a Pollença i Alcúdia

Els pagesos poden fer declaració dels danys fins al dia 16 de novembre.


La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca indemnitzarà les explotacions agràries que hagin sofert danys provocats per les intenses pluges del dia 16 d’octubre a Pollença i a Alcúdia. Els tancaments i les parets, així com la maquinària, els cultius i els animals de les explotacions són els elements més afectats i es compensarà entre un 45 % i un 90 % dels danys que hagin patit.

Les elevades pluviometries registrades han sobrepassat la capacitat del sòl per retenir l’aigua, cosa que ha provocat danys en algunes finques dels municipis del nord de Mallorca.

Per tal de conèixer exactament els danys patits i coordinar i impulsar les ajudes i les compensacions econòmiques de què els damnificats poden ser creditors, els afectats han de presentar les seves declaracions de danys abans del dia 16 de novembre al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.