Afers Socials i Esports destina 8 milions d’euros a les subvencions del 0,7% del IRPF pel període 2020-2021

El Consell de Govern dona llum verda a la convocatòria per subvencionar programes dirigits a persones amb situació d’especial necessitat

El Consell de Govern ha donat llum verda a la convocatòria de subvencions a càrrec de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF. Es tracta de la convocatòria d’ajudes a entitats que es finança a través de l’anomenat IRPF social i que gestiona la Conselleria d’Afers Socials i Esports. Aquesta convocatòria, per al període 2020-2021, té un pressupost total de 8.000.000 d’euros.

Les futures subvencions s’adrecen a les entitats privades sense ànim de lucre que, dins de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, desenvolupen programes en matèria de serveis socials dirigits a persones que estiguin en situacions especials de necessitat. Des del 2017, any en què el Govern passa a gestionar el 0,7% de l’IRPF per ordre del Tribunal, enguany és la segona vegada que té caràcter biennal. Això permet aportar estabilitat pressupostària i organitzativa als programes i projectes que duen a terme.

L’import de la convocatòria és de 4.000.000 d’euros per a cada exercici. L’import màxim que es pot sol·licitar per projecte és de 500.000 euros, amb un màxim de 250.000 euros per cada any pressupostari. També es marca l’import mínim, que ha de ser de 10.000 euros amb un mínim de 5.000 euros per a cada exercici.

L’objectiu de la Conselleria d’Afers Socials i Esports amb aquesta convocatòria és l’establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme a les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques per als anys 2020 i 2021.