Afers Socials amplia la Renda Social Garantida per donar més cobertura davant l’emergència provocada pel Coronavirus

A instàncies de la conselleria d’Afers Socials i Esports, el Consell de Govern, ha ampliat avui els destinataris de la Renta Social Garantida (RESOGA).Des d’ara es donarà cobertura a tots els majors de 18 anys que viuen una situació d’emergència social provocada per les conseqüències del Covid-19. Per poder ser titulars d’aquesta prestació no han de rebre cap mena d’ingrés acreditat.

La Renda Social Garantida és una prestació directa que va aprovar el Govern el 2016. Actualment, la reben més de 8.500 titulars i beneficia a més de 12.600 persones. Ara, davant la necessitat social provocada per la crisi sanitària del Covid-19, el Consell de Govern ha decidit ampliar l’espectre dels beneficiaris introduint una Disposició Final nova a la llei que regula la RESOGA.

Inicialment, aquests nous beneficiaris del a Renda Social rebran la prestació a partir de l’1 d’abril durant dues mensualitats. El text aprovat avui habilita al Consell de Govern a prorrogar aquesta mesura mentre es mantengui la situació d’emergència social provocada per la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Amb la intenció de simplificar els tràmits, evitar desplaçaments i que arribi als més vulnerables amb la major celeritat possible les sol•licituds de la prestació les presentaran, en representació dels interessants, els treballadors socials municipals o els treballadors socials de les entitats inscrites al cens d’organitzacions del tercer sector de les Illes Balears.

El pressupost global de la Renda Social Garantida per a 2020 s’ha incrementat en 2,5 milions d’euros per fer front a les noves necessitats socials provocades per l’Estat d’Alarma. Els càlculs de la conselleria d’Afers Socials és que hi podria haver uns 2.000 nous perceptors d’aquesta presentació.