Acords programàtics assolits a la reunió entre PSIB-PSOE, Podem i MÉS: impost turístic, millora de la sanitat, auditoria del deute

Avui han continuat les converses per avançar en els #AcordsPelCanvi.

Avui dijous han continuat les converses entre PSIB-PSOE, Podem Illes Balears i MÉS per avançar en els Acords pel Canvi. Els representants dels tres grups han arribat a acords en les àrees de participació i transparència, salut i en relació a l’impost turístic:

Salut

S’establiran mecanismes de participació dels professionals sanitaris per millorar la qualitat de la sanitat pública i la reducció de les llistes d’espera, creant mecanismes de fidelització amb el sistema sanitari públic.

Es revisarà la cartera de serveis d’atenció especialitzada estudiant la incorporació de nous serveis.

Desistir de la petició de reversió de l’hospital de Verge del Toro, per a destinar l’immoble a ús sociosanitari (afegir al punt 8 dels acords en matèria de Salut).

Participació i transparència

S’elaborarà una Llei de consultes com a marc de garanties i de participació social per a la celebració de referèndums i consultes populars a nivell local, insular i autonòmic, en l’àmbit de les respectives competències.

Es realitzarà una auditoria del deute de tots els comptes públics de la CAIB amb mecanismes de participació ciutadana.

El Govern plantejarà a l’Estat i la Casa Reial l’apertura dels jardins i espais públics de Marivent de 9 a 10 mesos a l’any.

S’encomanarà a la Comissió assessora del Dret Civil Balear que estudiï l’abolició dels alous i censos, o si més no la minva de drets, tot evitant expropiacions i les seves conseqüents indemnitzacions.

Economia

Es crearà un impost turístic, previ debat social i polític, i estudiant la forma de la seva aplicació preferentment a través de ports i aeroports i amb la menor afecció als residents a les Illes Balears.

Altres

Traspàs de l’antiga Estació Marítima a l’Ajuntament de Ciutadella i dotar-la d’un ús que respongui a les necessitats del municipi.