ABRIL: “ELS TÈCNICS DE LES CONCESSIONÀRIES CONFIRMEN SOBRECOSTOS LLIGATS A ORDRES POLÍTIQUES”

La Comissió d’investigació aprova un pla de feina que complementarà la feina desenvolupada fins ara


El diputat de MÉS per Mallorca, David Abril, ha defensat avui a la Comissió d’Investigació de les Autopistes d’Eivissa un pla de feina «bis» que complementarà el pla de feina aprovat el passat mes de setembre. Des del punt de vista formal, el pla planteja fer un «tèntol» a les compareixences a partir del 9 de desembre per no interferir amb la tramitació parlamentària dels Pressuposts de la CAIB, i reprendre les sessions el gener, concentrant en pocs dies les compareixences que restin pendents.

Abril ha informat que a les compareixences pendents s‘ha aprovat afegir les de diferents membres de les meses de contractació, així com l’exgerent del PP Fernando Areal, Juan Lladó (soci d’Abel Matutes) i Matias Arrom Quetglas (fill i soci del principal concessionari de les obres d’accés a l’aeroport d’Eivissa). I reiterar una nova compareixença de l’exdirector d’obres públiques amb Matas i Cabrer, el Sr. Carlos Jover. Així mateix, es sol·licita nova documentació a diferents organismes (Agència Tributària, Universitat Politècnica de Madrid, Òrgan Centralitzat de Prevenció del Consell General del Notariat, Registre General d’Índexs i altres) encaminada a seguir investigant en la línia de què els responsables de l’administració varen afavorir reiteradament i de forma irregular les concessionàries, i fins i tot alguns d’ells es podrien haver aprofitat econòmicament. Abril ha lamentat que el PP pretengui obstaculitzar la tasca d’investigació de la comissió, tot i que ha valorat positivament que d’una setmana per l’altra el portaveu del PP Sr. Jerez passi de dir que la comissió no serveix per res a demanar un informe jurídic per qüestionar que es pugui demanar aquesta informació, i per tant a reconèixer que la comissió SÍ serveix.

Des de MÉS per Mallorca i els grups de la majoria d’esquerres també hem votat a favor de la proposta de la Sra. Mabel Cabrer, qui en el seu dia va comparèixer a la comissió, per incorporar nova documentació a la mateixa. «No ha estat així el cas del PP, que no ha votat ni sí, ni no ni abstenció, no entenem molt bé perquè o per indicació de qui», ha assenyalat Abril.

Pel que fa a les compareixences d’avui, de dos dels responsables d’IBISAN (la concessionària de la carretera Eivissa-Sant Antoni), Santiago Bernáldez i Mateu Estrany, aquestes són les nostres principals conclusions:

Pel que va a Santiago Bernáldez, era el cap del departament de construcció d’Ortiz e Hijos (Alacant) i actualment director general de la concessionària IBISAN.-
Bernáldez, compareixent proposat pel grup del PP, ha assenyalat que les obres d’Eivissa no corresponien a l’àmbit de la seva responsabilitat, ja que les obres depenien del delegat de València, no del d’Alacant com era ell. Amb tot, Abril ha demanat a Bernáldez si Ortiz havia actuat com a «empresa local» amb FCC (normalment les UTEs es solen constituir amb empresa gran de la península+empresa local). Sobretot quan Ortiz no tenia experiència prèvia en carreteres, més enllà de la ronda de Santa Pola, tal i com es recull a la seva web corporativa, i cap experiència en el règim concessional.

Pel que fa a Mateu Estrany, era llavors el delegat a Balears de FCC.-
Estrany va deixar de ser delegat de FCC el mes d’abril de 2007, i es va montar la seva pròpia empresa, en opinió d’Abril «per les dificultats amb les quals havien feina amb la concessió però sobretot amb les que s’acabarien trobant més endavant en el següent tram de la carretera de Sant Antoni». El Sr. Estrany ha aportat informació rellevant en el sentit que:

• Ha reconegut que les ordres polítiques d’acabar les obres el més aviat possible varen derivar en problemes tècnics i sobrecostos milionaris; així es recull a les actes, i així ho ha confirmat el compareixent, que fins i tot ha assenyalat deficiències com que els estudis geotècnics del projecte del Govern no es corresponien amb el que es varen trobar sobre el terreny (...).
• Ha confirmat que les escultures adjudicades a un amic del Sr. Jover les va determinar el Sr. Jover, director general d’obres públiques amb Matas. Així també es recull a les actes del consell d’Administració d’IBISAN.
• Ha assenyalat que el Govern els va remetre factures en concepte de comunicació per valor de més d’un milió d’euros (!!), però a preguntes d’Abril no ha determinat si venien del departament de la Sra. Cabrer, del gabinet del President Matas o del propi PP, ja que l’execució de les obres era en el moment preelectoral previ a maig de 2007.

Finalment, Abril també ha demanat a Estrany per una greu irregularitat pel que fa a l’altra concessió, la de l’Accés a l’aeroport, i a la qual FCC també s’hi va presentar i va perdre davant Matias Arrom Bibiloni (MAB). Abril ha mostrat un escrit signat per Estrany de mitjans de 2005 on el representant de FCC demana a la CAIB per la possibilitat d’explotar un tram de carretera preexistent (la IBIZA-PMI-801), i la CAIB li respon que NO, que la carretera està feta i és del Consell. Mesos més tard, el Govern permetria a MAB, la guanyadora del concurs, no sols explotar una carretera que ja hi havia feta, sinó afegir un comptador de vehicles a aquest tram no previst inicialment als plecs de contractació a una de les principals entrades a Eivissa (l’entrada de Ses Figueretes). «Troba normal que a vostè li diguessin que no i als altres que sí?», ha demanat Abril. En definitiva, MAB va obtenir un tracte de favor tenint opció a explotar i obtenir beneficis d’un tram de carretera ja feta.