439 noves places residencials de dependència en tres anys, un 21 % més que l’any 2015

S’hi sumaran 594 places més en noves residències i projectes d’ampliació en els propers sis anys
La Conselleria obre una nova línia per incorporar més places a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha creat en els darrers tres anys un total de 439 places de residència per a persones grans en situació de dependència a les Illes Balears. L’increment de places residencials respecte al mes de juliol del 2015 és del 21 %, atès que s’ha passat de 2.057 places disponibles a les 2.496 actuals (veure taula annexa creixement). “Això és l’equivalent a 4 residències de 100 persones cadascuna”, ha apuntat la consellera Fina Santiago, qui ha recordat que aquesta incorporació de noves places a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència respon a la reactivació de la Llei de dependència per part de la Conselleria mitjançant diverses estratègies. Una d’aquestes estratègies ha estat la concertació de places disponibles no ocupades en residències privades i residències municipals o insulars, cosa que ha permès ocupar places buides, així com la reconversió de places privades a públiques, en el cas de la Residència Sa Serra a Eivissa.

En total, a Mallorca s’han creat 400 places en els darrers tres anys, i a Eivissa el creixement ha estat de 39 places. L’augment i el manteniment d’aquestes places noves suposa, per la Conselleria, un esforç econòmic anual de 10,4 milions d’euros i la creació de més de 350 llocs de feina.

D’altra banda, es crearan 594 places més, amb la construcció de noves residències, i l’ampliació i la reconversió de places residencials. Es tracta de noves places públiques previstes en el Pla d’Ampliació de la Xarxa Pública de Serveis Socials 2018-2021, que inclou la construcció de sis noves residències, a Son Martorell (120 places), Maó (120), Marratxí (100), Son Dureta (120), Formentera (18) i es Castell (60); ampliacions a les residències de Sant Lluís (20) i Ferreries (13), i la reconversió de places de dependència a Campos (23). (Veure taula annexa previsió creixement).

Per incrementar encara més l’oferta de places destinades a persones en situació de dependència, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha obert una nova línia de creació de places, que passa per la concertació de places vinculada a la construcció de nous equipaments. Davant la dificultat de trobar terrenys públics i l’esgotament de places disponibles, s’ha obert, mitjançant un concurs públic, la possibilitat de concertar places amb entitats que construeixin noves residències, amb el compromís de finançar fins a un màxim de 300 places. "Ells han de posar el terreny, han de construir i nosaltres els garantim per 10 anys, prorrogrables, la concertació de les places", ha explicat la consellera.

“Hem complit amb objectiu de pla estratègic que ens varem marcar a principis de legislatura” ha apuntat Fina Santiago, en relació a la manca històrica de places residencials per a persones amb dependència a les Illes Balears.