25 milions per invertir al Litoral de Ponent

Antoni Noguera: “Construïm la Palma del present i del futur, pensam la ciutat a llarg termini i posam en marxa projecte que superen una legislatura”


El Pla Litoral de Ponent és projecte global per a l’àrea urbana del Litoral de Ponent amb el qual l’Ajuntament de Palma opta als Fons Europeu de Desenvolupament Urbà Sostenible (FEDER) per al període 2016 – 2022 d’un inversió de 25,4 milions d’euros, dels quals Europa n’aporta el 50%. El projecte comprèn actuacions en els barris del litoral de Ponent de Es Jonquet, Son Armadans, El Terreno, Portopí, Cala Major i Sant Agustí.

El batle José Hila ha destacat la “importància d’escollir aquesta zona de ciutat: hem de frenar el procés de degradació iniciat els darrers anys, encara hi som a temps. Però sol ho aconseguirem a través d’una estratègia integrada”. Això és, a través de la millora del desenvolupament urbà sostenible: recuperació econòmica, eficiència energètica, ambiental tecnològica, cultural-artística i turística.

Així mateix el batle ha recordat que “aquest govern es mantindrà molt actiu per a cercar totes les oportunitats de finançament que es plantegin. Així com ja hem aconseguit finançament del Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears través del compliment de la Llei de capitalitat, ara estam convençuts que aquest és un molt bon projecte i Europa ho sabrà valorar”.

Nou model de ciutat, nou model de governança

Per la seva part, el tinent de batle de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Antoni Noguera, ha incidit en les característiques de la zona del litoral de Ponent que la converteixen en idònia per a optar als fons europeus FEDER. “La degradació urbana, la manca d’equipaments i la poca o nul·la connexió amb la ciutat que caracteritzen aquests sis barris són el producte d’anys d’oblit institucional i de l’administració. Però, això s’ha acabat”.

Noguera ha afegit que el Pla que ara es presenta a Europa marca les principals línies d’actuació, els grans objectius que es persegueixen a llarg termini. “Una vegada ens concedeixin les ajudes, iniciarem la concreció dels projectes juntament amb la participació directa de la societat civil. Estam davant un canvi en la planificació del model de ciutat però també en la manera en la qual el durem a terme, i és junt amb les persones que hi viuen”.

El tinent de batle també ha tingut paraules d’agraïment per als professionals del Consorci Riba que han treballat intensament els darrers mesos per fer realitat aquest projecte.

6 Objectius temàtics

Francisco Cifuentes, coordinador del projecte, també ha intervingut en la compareixença de premsa per detallar els principals objectius temàtics d’aquest pla:

1. Administració electrònica local i Smart City: promoure les TIC en estratègies de desenvolupament urbà integrat a través d’actuacions en administració electrònica local i Smart Cities.
2. Economia baixa en carboni: foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net i col·lectiu, millora de la xarxa viària, transport ciclista, vianants, mobilitat elèctrica, etc.
3. Millora eficiència energètica dels edificis: els nous equipaments hauran de complir la normativa de balanç energètic 0.
4. Medi Ambient: accions integrades de revitalització de ciutats, de millora de l’entorn urbà i el seu entorn natural.
5. Patrimoni cultural: promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural i natural de les àrees urbanes, en particular de les d’interès turístic.
6. Regeneració econòmica i social: regeneració física (equipaments i espais públics), econòmica i social de l’entorn urbà per a millorar les condicions socials de tota la població de la zona.