25 anys del Parc Natural de Mondragó

Vicenç Vidal: "Mondragó es va salvar de les excavadores gràcies a la pressió social i ara en podem gaudir com a parc natural”

L’any 1992 Mondragó fou declarat Parc Natural; es celebra, així, el 25è aniversari del seu naixement, en el marc d’una diada festiva en la qual s’han ofert diferents activitats destinades a tots els públics: una amollada de fauna, tallers infantils, una reforestació pels voltants de ses Fonts de n’Alis, una gimcana pel Parc Natural i un itinerari guiat a ses Coves del Rei. Més de cinc-centes persones hi han participat.

El conseller Vicenç Vidal ha volgut recordar que "Mondragó es va salvar de les excavadores gràcies a la pressió social i ara podem gaudir com a parc natural. Vint-i-cinc anys de la seva protecció amb festa, amb educació ambiental, donant aquests valors de la natura als més petits". Per la seva banda, el director del Parc, Tomàs Bosch s’ha mostrat molt satisfet per la gran participació de totes les parts implicades en el parc, en aquest aniversari.

El Parc Natural de Mondragó, que és també Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) i forma part de la Xarxa Natura 2000 com a Zona d’Especial Conservació (ZEC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), està situat en el sud-est de Mallorca, en el terme municipal de Santanyí, i ocupa una superfície de 766 hectàrees terrestres, 95 de les quals són de propietat pública, i la resta, de propietat privada.

El Parc Natural de Mondragó presenta una varietat notable d’ambients concentrats en un espai natural relativament reduït. Destaquen les zones humides, les platges i els sistemes dunars, el litoral rocós, les garrigues i els boscos i les tanques agrícoles, preferentment destinades a cultius de secà. Aquest mosaic de paisatges li confereix un valor ecològic inqüestionable i repercuteix de manera positiva sobre la biodiversitat. És ben destacable també el seu patrimoni etnològic, mostra d’un aprofitament humà de la zona des de segles enrere, el qual es manifesta en la presència d’una gran quantitat de parets seques, de barraques de roter i d’altres elements lligats a l’aprofitament de l’aigua i dels boscos.

Des de la declaració com a Parc Natural, a Mondragó s’han duit a terme diferents tasques de gestió amb l’objectiu de fer compatibles la conservació dels elements naturals, culturals i etnològics amb la promoció, el desenvolupament socioeconòmic i l’ús públic.

Els àmbits d’actuació principals han estat —i continuen essent actualment—, d’una banda, la conservació, la investigació i el seguiment, i de l’altra, l’ús públic, la participació i l’educació ambiental. Entre els projectes que hi han tingut lloc aquests anys, són destacables, tant pel grau d’esforç requerit com pels resultats obtinguts, la restauració i la conservació del sistema dunar de la platja de s’Amarador, la restauració ambiental de l’antic abocador de ses Doblegades, la recuperació paisatgística de ses Fonts de n’Alis o la millora de la mobilitat al Parc, entre d’altres. Així mateix, també s’hi han duit a terme tasques de manteniment i recuperació del paisatge agrícola típic de Mondragó, en el qual predominen la producció cerealística i el cultiu d’ametller, garrover i figuera.

Algunes de les actuacions de conservació que es poden observar al Parc (reforestacions, neteja de platges, adequació d’itineraris, etc.) han estat dutes a terme per grups de voluntaris que col•laboren desinteressadament en la gestió de l’espai natural. Cada any l’equip de gestió compta amb l’ajuda de gairebé dos-cents voluntaris de diferents entitats, com Creu Roja, Greenpeace, el GOB o l’associació S’Alzina, entre d’altres. A aquests voluntariats s’hi ha sumat els darrers anys la tasca de molts d’alumnes i professors de centres educatius de Santanyí i de la comarca. És de justícia agrair-los a tots la implicació en la gestió i la conservació de l’espai natural.

Finalment, cal destacar també la col•laboració de l’Ajuntament de Santanyí i d’altres entitats, com l’Associació de Propietaris de Mondragó o la Societat de Caçadors de Santanyí, en el desenvolupament de diferents programes i projectes del Parc Natural.