183 milions més als PGE per posar fi al greuge històric

Antoni Reus: "L’estat espanyol vol dificultar la remunicipalització de serveis"


La coordinadora de MÉS per Mallorca, Bel Busquets ha presentat avui les esmenes als Pressuposts General de l’Estat (PGE) que traslladarà el company de Compromís, Joan Baldoví. La portaveu de la formació ecosobiranista ha explicat que la suma dels doblers d’aquestes esmenes ascendeix a 183.121.259 milions d’euros. "Per una vegada ens situaríem per damunt de la mitjana en inversió", ha assenyalat Busquets

En total MÉS per Mallorca presenta 7 esmenes que van adreçades a Medi Ambient, Turisme i Foment. En relació al Medi Ambient hi ha dues esmenes, una per complir amb el que estableix la llei en relació a l’obligació de l’Estat a subvencionar el transport de residus entre illes i a la península (10 milions d’euros) i l’altra que permetria recuperar el patrimoni del litoral en estat de degradació (5 milions d’euros). A Turisme es reclama el compliment de les inversions estatutàries a platja de Palma (20 milions d’euros). La resta d’esmenes van adreçades al departament de Foment. Es tornen a reclamar el compliment del protocol sobre actuacions executades en matèria de carreteres (105 milions d’euros) -cal recordar que només s’han pressupostat 15 milions dels 120 previstos- i s’exigeix el compliment de les inversions estatutàries per dur endavant el projecte de ferrocarril fins a Artà (26 milions d’euros). També hi ha una esmena per augmentar la partida destinada a les subvencions al transport aeri en previsió de la implantació de la tarifa màxima de 30 euros i una altra d’ajudes a l’habitatge que proposa augmentar en la mateixa proporció -un 36% d’increment- del que s’ha augmentat a Canàries, ateses les dificultats de l’accés a l’habitatge a Eivissa i Palma.

També MÉS per Mallorca presenta una esmena a l’articulat que demana la modificació de la disposició addicional 27, per tal que el personal adscrit a un servei públic que per finalització o rescat passi a gestionar-se directament pugui continuar vinculat a la prestació del servei, i no computi a efectes de la taxa de reposició. I és que tal com ha denunciat avui el diputat de MÉS per Mallorca, Antoni Reus "l’Estat espanyol vol dificultar la remunicipalització de serveis que s’estan duent a terme com per exemple el cas de l’aigua potable". Reus també ha explicat que quan un municipi recupera uns serveis hi ha una continuïtat de la plantilla de treballadors i treballadores mentre no es convoquin oposicions. L’Estat vol impossibilitar això, i en cas de resolució judicial favorable a la seva continuïtat estableix que s’han d’assumir a compte de la taxa de reposició. "Així es dificulta assumir serveis públics", assegura Reus.