11.746 persones en situació irregular han recuperat la targeta sanitària a les Balears

El Govern del Canvi va retornar la targeta sanitària per tothom l’any 2015


Des que es va recuperar el dret a la salut universal a les Balears, 11.746 persones en situació irregular han recuperat la seva targeta sanitària i accedeixen, sense discriminació, a tots els serveis sanitaris públics en les mateixes condicions que la resta de ciutadans i ciutadanes de les Balears.

L’evidència científica demostra que l’accés de tots els ciutadans a cures essencials i de qualitat no només millora la seva salut i esperança de vida, sinó que també protegeix tota la població, redueix la pobresa i promou la igualtat entre persones.

Així mateix, demostra que és molt més costós per al nostre sistema públic de salut excloure determinats col·lectius, privar-los d’una continuïtat assistencial i d’accions de promoció de la salut, per atendre’ls només en situacions d’urgència.

D’altra banda, entre les mesures que s’han duit a terme per recuperar drets perduts i garantir l’accés a la salut de tots els ciutadans, cal recordar l’eliminació del copagament en l’emissió o la renovació de la targeta sanitària que també es va instaurar la passada legislatura i que obligava els ciutadans a pagar prop de 10 euros per targeta.

Des que es va retirar aquesta taxa, a començament de 2016, s’han beneficiat d’aquesta mesura 470.000 ciutadans de les Illes Balears, que han deixat de pagar gairebé 4 milions d’euros per emetre o renovar la seva targeta sanitària.

Així mateix, al final de 2016 es va eliminar en aquesta Comunitat el límit d’aportació farmacèutica que havien d’assumir els més de 200.000 jubilats i pensionistes a l’hora d’accedir als tractaments farmacològics. Actualment, el Govern central manté el copagament farmacèutic estipulat pel Reial decret llei 16/2012 i impedeix, doncs, que moltes d’aquestes persones amb rendes baixes puguin seguir els seus tractaments de manera adequada, la qual cosa implica que estiguin posant en risc la seva salut.