100diesPalma: En marxa per transformar la ciutat

La campanya 100diesPalma dona a conèixer els canvis que hem realitzat a la ciutat durant aquests primers 100 dies de govern municipal.


Els nostres regidors estan en marxa per transformar la nostra ciutat en un lloc MÉS just, MÉS lliure, MÉS culte i MÉS democràtic.
Entre els canvis posats en marxa destaca l’obertura de l’Oficina Antidesnonaments, la recuperació dels Premis Ciutat de Palma en català, la recuperació de l’ús de la nostra llengua a Cort, la millora de la neteja, la declaració de Palma com a Ciutat Antitaurina i l’obertura d’un nou Centre d’Atenció Primària.

Els objectius que s’han marcat els nostres regidors per a aquesta legislatura són diversos. Per al regidor de Districte Centre, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi, Llorenç Carrió, es tracta de canviar de model turístic, especialment a la platja de Palma; de la posada en valor del Pla de Sant Jordi; i del foment de la participació als pobles i barris de Palma.

La regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, vol assolir la pobresa zero i reduir les llistes d’espera dels serveis d’atenció domiciliària; coordinar les polítiques socials amb el tercer sector; i garantir segones oportunitats a les persones amb dificultats.

El regidor de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, Miquel Perelló, vol recuperar Ses Voltes com a espai emblemàtic per fer-hi múltiples activitats i vol promoure les biblioteques com a espais de trobada i de dinamització cultural.

La regidora d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, Neus Truyol, per la seva part, vol aconseguir que Palma estigui neta els 365 dies de l’any i a tots els barris; vol continuar lluitant per l’abolició total de la tauromàquia i millorar les instal·lacions de Son Reus; i, a més, connectar Palma amb la natura i potenciar es Carnatge, Cabrera i Ses Fontanelles.

Per últim, el regidor de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Antoni Noguera, vol crear un Parc d’habitatges de lloguer social, lluitar perquè Palma sigui una ciutat lliure de desnonaments i protegir tots i cada un dels barris.