1,5 milions d’euros de l’Impost del Turisme Sostenible per a l’agricultura

Bel Busquets: “Aquest ajut servirà per repartir la prosperitat que genera el turisme cap a l’agricultura i per reconèixer la tasca dels pagesos com a generadors i recuperadors del paisatge”.

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i la Conselleria de Turisme, Innovació i Recerca han presentat una subvenció d’1,5 milions d’euros destinada a reconèixer i ajudar les explotacions agràries que, a més de produir aliments, també contribueixen a preservar el paisatge. Amb aquesta línia d’ajudes, provinents dels fons de l’impost del turisme sostenible de 2016, es vol compensar les despeses més elevades que comporta la gestió d’explotacions diversificades i reconèixer la tasca d’aquest tipus d’explotacions.

Aquesta ajuda, que es suma a la subvenció de mig milió per a la conservació del patrimoni cultural i natural a les explotacions agràries en zones d’especial interès natural o paisatgístic, “servirà per repartir la prosperitat que genera el turisme cap a l’agricultura”, com ha explicat la vicepresidenta i consellera de Turisme, Innovació i Recerca Bel Busquets, i es reconeix amb elles la tasca dels pagesos com a generadors i recuperadors del paisatge. La vicepresidenta ha explicat també que enguany s’hauran invertit 2.000.000 € dels fons de l’impost de turisme sostenible en agricultura però que l’any que ve la xifra augmentarà fins al 11 milions entre les ajudes gestionades pel Govern i les dels Consells Insulars.

La subvenció presentada avui per paisatge agrari està destinada a explotacions que són generalment petites, de menys de dues hectàrees de mitjana o amb parcel•les molt distribuïdes en el territori i que, com ha explicat el conseller d’Agricultura Vicenç Vidal, “presenten un valor afegit, pel que no ens podem permetre com a societat que desapareguin”. Per això aquesta ajuda vol reconèixer l’aportació d’aquest tipus de finques a la societat i també al sector turístic ja que milions de visitants venen cada any a contemplar aquest paisatge de les illes.

L’ajuda es tramitarà a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba) d’acord amb vuit paràmetres i l’import varia segons el nombre de paràmetres que es compleixen, amb una quantia màxima de 5.000 €. Aquests paràmetres són: destinar a la producció de cereals o farratgeres una superfície superior al 15 % de la superfície de l’explotació; destinar el 5 % de la superfície a la producció de lleguminoses de gra o a la producció hortofructícola; tenir un 15 % de cultius llenyosos; en ramaderia, explotar més de tres unitats de bestiar major (UBM) o més de quinze ruscs; tenir un recinte forestal o de pastures; haver obtingut, per a una part de la producció, el reconeixement com a marca de qualitat o de producció diferenciada; presentar dispersió parcel•lària si la superfície mitjana de les parcel•les és igual a dues hectàrees o inferior; pertànyer a una organització de productors, una cooperativa o una societat agrària de transformació (SAT).