1.305 tones d’Alfals per fer front a la sequera agrària de Menorca

El 77 % de la campanya extraordinària d’alfals queda a l’illa


El Consell de Govern de 29 d’abril va autoritzar a Serveis de Millora Agrària i Pesquera de les Illes Balears (SEMILLA) a executar una campanya extraordinària d’alfals sec per a vacum de llet de totes les illes, amb una despesa màxima de 400.00 euros. Es tracta de la segona fase d’ajudes que la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha engegat per minimitzar els efectes de la sequera agrària i que es complementaran amb una altra campanya extraordinària de llavor certificada.
El Servei de Millora Agrària i Pesquera de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha gestionat aquesta campanya de la qual s’han beneficiat 147 explotacions a totes les Balears, distribuïdes 127 a Menorca, 18 a Mallorca, i 2 a Eivissa. Essent les quantitats a distribuir 1.305 tm a Menorca, 369 a Mallorca, i 25 a Eivissa.

La quantitat a repartir ha estat de 184 quilograms per vaca en control lleter a 31-12-2015. Els preus de venda que s’han establert son de 115€ per tona la bala grossa de 750 kilograms i de 121€ per tona la bala petita de 400 kilograms.

En el cas concret de l’illa de Menorca, les cooperatives agràries s’han encarregat de gestionar totes les peticions a més de fer el repartiment de l’alfals a cadascuna de les explotacions.

Inicialment la quantitat màxima que es podia sol·licitar per a l’Illa de Menorca era de 1.346 tones. Essent la quantitat final sol·licitada de 1.305 tones un cop tramitades les 127 sol·licituds que es varen presentar.

A dia d’avui s’han repartit 357,7 tones (un 23,50 % del total) i per aquesta setmana està previst l’arribada de 5 plataformes més a l’illa.

El subministrament d’alfals sec per a les ramaderies de vacum de llet de les Illes Balears representarà un estalvi en les despeses de producció, que compensarà part de les pèrdues produïdes a causa de la sequera.

L’agricultura de les Illes Balears du els cinc darrers anys en situació de dèficit hídric, que s’acumula any rere any, amb l’agreujament que la disminució del rendiment dels cultius és proporcionalment més alt que la disminució de l’ús de l’aigua. El 2015 les pluges han estat bastant desiguals, i durant els mesos crítics per a l’agricultura, de setembre a desembre, han estat inferiors a les dels anys anteriors, que ja eren insuficients. Aquesta manca de pluges ha causat la disminució de la producció agrícola i especialment dels cultius de farratges per a alimentació ramadera.