1,3 milions d’euros per ampliar el Servei d’Ajuda a Domicili per a persones amb dependència a Palma

Fina Santiago, i el batle de Palma, José Hila, han signat el conveni d’ampliació del Servei d’Ajuda a Domicili per a persones amb grau reconegut de dependència a Palma. Es tracta d’un conveni que renova el signat al mes juliol de l’any 2015 i duplica tant el pressupost que destina la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a aquest servei, que passa de 684.000 euros a 1.292.000 euros, com les hores que s’ofereixen. En total, el conveni contempla fins a finals d’any la cobertura de 68.000 hores de SAD per a persones amb dependència al municipi de Palma, el doble que durant l’any 2015.

Aquest impuls al Servei d’Ajuda a Domicili específic per a persones amb dependència permetrà que s’incrementi el número de beneficiaris del servei, que en el cas de Palma, suposa un 45 per cent del total d’hores concertades a totes les Illes Balears.

El batle de Palma, José Hila, ha assegurat que la signatura del conveni fa que “ara mateix, quan les persones amb dependència necessiten ajuda, el Govern i l’Ajuntament fan un esforç per donar-li”.

En aquest sentit, la consellera Fina Santiago ha apuntat que el pressupost assignat permetrà a l’ajuntament destinar més recursos i personal a aquest servei municipal i és “una passa més”, ha dit, per ampliar progressivament el SAD lligat a persones amb dependència.

A l’acte de signatura del conveni també hi ha estat presents Juan Manuel Rosa, director general de Dependència, i la regidora de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de Palma, Mercè Borràs.

El SAD de dependència el financia la Conselleria de Serveis Socials i el gestionen els ajuntaments o els consells insulars a través de convenis com el signat avui, que permeten aprofitar l’estructura que ja tenen els ajuntament per prestar el servei d’ajuda a domicili per a persones majors, i ampliar-lo a les persones amb un grau de dependència.

Palma és un dels 25 municipis amb els quals la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha acordat incorporar el SAD per a persones amb dependència i la previsió és que durant l’any 2017 sigui un servei que arribi a tots els municipis de les Illes Balears.