Inscripció al cens electoral del les primàries de MÉS per Mallorca 2018

Inscripció per votar a les primàries de MÉS per Mallorca

Dia 9 de juny triarem les persones que ocuparan el primer i segon lloc a les llistes de MÉS per Mallorca per al Parlament de les Illes Balears i per al Consell de Mallorca.

Les persones militants de MÉS (afiliades o simpatitzants inscrites com a tals) formen part per defecte del cens de primàries i no fa falta que s’inscriguin.

Les ciutadanes i els ciutadans no militants de MÉS residents a Mallorca, majors de 16 anys, es poden inscriure al cens electoral, per votar a les eleccions primàries de MÉS per Mallorca.

El vot, es pot exercir presencialment o per via telemàtica (per internet). Per exercir la modalitat de vot electrònic, heu de marcar la casella adequada al formulari i adjuntar el vostre document d’identitat escanejat i un certificat de residència en vigor. A més, cada persona que vulgui votar per internet, ha de disposar d’una adreça de correu electrònic i d’un número de mòbil propis i diferenciats, doncs les credencials necessàries votar a la plataforma van lligades a aquests i no es poden repetir. A més, el sistema no permet que s’inscriguin més d’una persona amb la mateixa adreça electrònica ni amb el mateix número de telèfon mòbil.Si ets militant de MÉS per Mallorca, i vols exercir el teu vot electrònicament o el vols exercir a un municipi distint del teu municipi de residència, has de comunicar aquest fet a la Comissió de Primàries mitjançant el següent formulari:


La inscripció al cens electoral és del 4 de maig al 30 de maig. La inscripció es tancarà a les 14 hores del dia 30 de maig. Un cop tancat el cens, no es podrà canviar la modalitat d’exercici de vot (presencial o electrònica) ni el municipi de votació.

Si no ets militant de MÉS per Mallorca pots emprar aquest formulari per inscriure’t al cens i poder votar a les primàries.

DADES PERSONALS
[Obligatori] :
:
[Obligatori] :
[Obligatori] :
[Obligatori] :
[Obligatori] :
[Obligatori] :
No es poden inscriure dues persones amb la mateixa adreça electrònica.
[Obligatori] :
INSCRIPCIÓ
Sol·licito la inscripció al cens electoral de les eleccions primàries de MÉS per Mallorca i rebre informació de les seves activitats.
Marcau l’opció per exercir el vot [Obligatori] :
  •  
  •  
:
En cas de voler exercir el vot telemàticament, és obligatori adjuntar el certificat de residència i el document d’identitat
:
:
[Obligatori]
INFORMACIÓ
Us informam que la finalitat única de les dades recollides és gestionar la vostra sol·licitud d’inscripció al cens electoral per a les eleccions primàries de MÉS per Mallorca. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la. MÉS per Mallorca es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades, a utilitzar-les d’acord amb la finalitat esmentada i a no cedir-les a tercers. En qualsevol moment us podeu donar de baixa del cens enviant un correu electrònic a primaries@mespermallorca.cat Un cop tancat el cens per a cada procés de primàries, no es podrà canviar la modalitat d’exercici de vot (presencial o telemàtic). Pel fet de inscriure-us a les primàries autoritzau MÉS per Mallorca a enviar-vos informació de les seves activitats i de les primàries.
Si no vols rebre informació de MÉS per Mallorca, marca la següent casella: :
  •  

DADES PERSONALS
[Obligatori] :
[Obligatori] :
:
[Obligatori] :
[Obligatori] :
[Obligatori] :
INSCRIPCIÓ
Declaro que som militant de MÉS per Mallorca i vull exercir el meu vot electrònicament o bé en un municipi distint del meu municipi de residència.
Marcau l’opció per exercir el vot [Obligatori] :
  •  
  •  
:
:
:
INFORMACIÓ
Us informam que la finalitat única de les dades recollides és gestionar la vostra sol·licitud d’inscripció al cens electoral per a les primàries que celebri MÉS per Mallorca de cara a qualsevol comtessa electoral. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la. MÉS per Mallorca es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades, a utilitzar-les d’acord amb la finalitat esmentada i a no cedir-les a tercers. En qualsevol moment us podeu donar de baixa del cens enviant un correu electrònic a primaries@mespermallorca.cat Un cop tancat el cens per a cada procés de primàries, no es podrà canviar la modalitat d’exercici de vot (presencial o telemàtic).