Preguntes i respostes: QUÈ PASSA AMB SA FEIXINA?

Què va passar ahir a la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca?
No s’havia de votar si sa Feixina s’esbucava?Finalment la votació que s’havia de fer per decidir si s’esbucava o no la Feixina no es va fer. La Comissió de Patrimoni va decidir eliminar el punt de l’Ordre del Dia, a l’espera d’informes tècnics de tipus patrimonials que diguin si sa Feixina té elements que en justifiquin o no la protecció. Aquests informes es demanaran a la UIB (òrgan consultor segons la Llei de Patrimoni), a l’Ajuntament de Palma (propietari del fals monòlit) i als propis tècnics del Consell de Mallorca. S’espera que aquests informes donin solidesa a la proposta d’esbucament que debatrà la Comissió properament.No existien aquests informes?No. L’informe d’en Miquel Barceló en què es va basar la proposta de la Ponència Tècnica per proposar la catalogació del Monument feixista era de caire jurídic i no havia tengut en compte CAP informe tècnic patrimonial del Consell de Mallorca. Cal recordar que això no passa MAI, perquè els motius que marca la llei per protegir o no protegir han de ser de tipus patrimonial (arquitectònics, artístics, històrics...), no jurídics.Com així no existien aquests informes?El cap de serveis jurídics, en Miquel Barceló, va presentar el seu informe sense demanar als tècnics patrimonials si tenien res a dir. No és obligatori per llei (encara que SEMPRE es faci), i a la Ponència Tècnica els tècnics no ho exigiren. Val a dir que l’informe jurídic és molt contundent i intimidador (just hi votà en contra la directora insular de Patrimoni Kika Coll, càrrec públic de MÉS per Mallorca).Per què hem decidit demanar aquests informes i no votar simplement contra l’informe jurídic aprovat per la Ponència Tècnica?Podríem haver-ho fet, ja que el nostre compromís contra la protecció i a favor de l’esbucament és claríssim. Però després d’estudiar detingudament les possibilitats, i precisament pensant en la no protecció i l’esbucament, estam convençuts que hem pres la millor decisió. Primer, perquè ja s’han anunciat querelles de prevaricació contra els membres de la Comissió que votin contra l’informe; i segon i més important, perquè també s’ha anunciat un contenciós contra la no protecció, i les decisions d’una comissió política contra una proposta d’una ponència tècnica quasi sempre són revocades. Per tant, ens interessa tenir el màxim d’elements per poder defensar la no protecció als jutjats.
I els informes tècnics seran contraris a la protecció?N’estam convençuts. Cal recordar que en el procés anterior (2015), en què sí hi va haver informes tècnics de patrimoni del Consell, aquests determinaren que el fals monòlit de sa Feixina no té CAP element que en justifiqui CAP protecció.
També s’ha d’afegir que a la Ponència Tècnica d’enguany sí hi hagué un informe del cap de servei de Patrimoni Històric, però que es va presentar el mateix dia en què es va celebrar (és a dir, el que s’aprovà no l’havia tengut en compte) i tampoc no no proposava la catalogació de sa Feixina. Tanmateix, el seu redactor el va retirar abans de la votació.Això allarga el procés?No. El procés d’incoació caduca dia 21 de juliol, així que com a molt tard aquest dia hi ha d’haver el ple, i abans hi ha d’haver hagut la comissió informativa pertinent i la nova comissió de Patrimoni. Atenent els tempos que es necessiten entre una i altra, estam parlant que aquests nous informes s’han de tenir en 2/3 setmanes.