Pla de xoc per combatre la Xylella

El Govern combat el bacteri Xylella Fastidiosa des de cinc fronts diferents: La participació, l’execució del pla de contenció, la investigació, l’experimentació i el suport al sector.

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, s’ha reunit avui amb el sector agrari per exposar les accions que s’han duit a terme per combatre el bacteri Xylella fastidiosa, que es detectà a les Illes Balears fa deu mesos, l’octubre passat, i les que està previst impulsar en el futur.
Vidal ha exposat que la Conselleria “combat el bacteri amb diverses línies d’actuació, que es divideixen en participació, execució del pla de contenció, investigació, experimentació i línies de suport al sector".
Es manté el Comitè de Direcció creat per combatre el bacteri Xylella i neixen les meses insulars amb les organitzacions agràries i les meses sectorial per a vinya, olivera, ametller i planteristes, a proposta del sector. Aquestes meses es reuniran cada dos mesos aproximadament, o bé quan hi hagi novetats sobre el bacteri i la incidència en aquests cultius, els més afectats i econòmicament més importants per a l’economia del sector primari. A banda, s’han dut a terme més de cinquanta xerrades informatives sobre el bacteri i jornades específiques per als col•lectius afectats, a més de crear i mantenir un microlloc web sobre Xylella fastidiosa.
Fins a avui s’han detectat 431 resultats positius en Xylella fastidiosa: 280 a Mallorca, 63 a Menorca i 88 a Eivissa, dels quals s’han eliminat un 57 %. A Mallorca s’han confirmat 13 casos nous en plantes de vinya, que s’afegeixen al que ja s’havia detectat en una plantació de vi de taula per a autoconsum el juny, 126 ametllers, 13 oliveres i 80 ullastres, infectats per les subespècies multiplex i fastidiosa. A Menorca, en canvi, es dibuixa un panorama diferent, amb 6 resultats positius en ametllers, 7 en oliveres i 46 en ullastres, tots de la subespècie multiplex, mentre que a Eivissa l’olivera és el cultiu més castigat, amb 30 resultats positius, 2 casos d’ametller i 43 d’ullastres, tots de la subespècie pauca. Aquests resultats s’obtenen gràcies a la millora del pla d’actuació.

La tercera via de l’acció de la Conselleria contra Xylella fastidiosa és la investigació. Es destinaran 300.000 a un projecte de les Illes Balears centrat en el procés d’infecció i la resposta de genotips o subtips que durà a terme l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA) de manera conjunta amb la Universitat de les Illes Balears (UIB). D’altra banda, es disposarà de 200.000 euros de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) per a l’estudi de la biologia del bacteri i dels vectors que el transmeten, que servirà per complementar el que ja es va encarregar l’any passat al Departament de Biologia de la UIB sobre la detecció dels vectors potencials de Xylella fastidiosa a Mallorca, dels quals ja es tenen el primers resultats preliminars.

Així mateix, el projecte de disseny i implementació d’estratègies de control de la plaga, amb un cost aproximat d’un milió d’euros, s’ha presentat per ser finançat amb l’impost del turisme sostenible, tot i que si no surt escollit es durà a terme amb pressupost propi. Alguns dels objectius d’aquesta iniciativa són estudiar les relacions entre Xylella fastidiosa i la microbiologia del sòl i de la planta, la detecció i els efectes del bacteri sobre la vegetació silvestre i la flora autòctona natural i la caracterització de les condicions ambientals que n’afavoreixen l’afectació, a més del disseny i el desenvolupament d’estratègies de control sostenible contra Xylella en els ecosistemes agraris de les Illes Balears, la posada a punt d’un sistema de detecció de cultius afectats pel bacteri amb imatges aèries i l’estudi de la tolerància del material vegetal autòcton de les Illes Balears dels cultius d’ametller, vinya i olivera.
Precisament, lligat a aquest darrer punt, des dels primers mesos després de la detecció del bacteri es du a terme un control exhaustiu dels punts amb vegetals amb alt valor cultural, social i científic, com Son Mut, sa Granja, Son Real i sa Canova.

L’experimentació és un altre eix d’acció de la Conselleria per combatre Xylella fastidiosa, amb l’avaluació de la resistència al bacteri de les diferents varietats dels cultius afectats i el tractament amb diversos productes per avaluar-ne l’efectivitat.

Pel que fa al suport al sector, es decidirà conjuntament la via més útil de compensar les pèrdues provocades pel bacteri, bé per mitjà de la replantació o bé per mitjà de les rendes dels mateixos pagesos.