MÉS vota no a la protecció de sa Feixina

Davant l’absència d’informes tècnics que avalin la protecció, MÉS ha votat en contra de catalogar el fals monòlit franquista a la comissió de patrimoni del Consell. Aquesta decisió s’elevarà al ple del pròxim 18 de juliol, on serà aprovada definitivament

Avui ha tingut lloc la comissió de patrimoni del Consell, on s’han debatut els suposats valors patrimonials de Sa Feixina, el fals monòlit franquista que commemora el creuer Baleares. El paper de la institució insular en el debat generat sobre sa Feixina és tècnic. És a dir, dictaminar si el monòlit té elements històrics, artístics o arquitectònics, entre altres, que justifiquin la seva protecció.

Les diverses ponències tècniques del Consell no han sigut concloents, i s’ha viscut un procés que el conseller de MÉS Lluís Apesteguia ha qualificat de "viciat" i amb unes "motivacions que no tenen res de patrimonials" per part de l’oposició. Cal recordar que l’informe jurídic –no patrimonial- que havia de guiar el vot no deixava marge de maniobra, ja que deia literalment que "l’administració no pot triar si aquest bé en qüestió s’ha de protegir o no, sinó que necessàriament l’ha de protegir". Aquest informe és signat per un ex-alt càrrec del PP.

Apesteguia ha posat de manifest que els informes fets per l’administració tenen presumpció d’objectivitat, i que les entitats reconegudes per la llei com consultives han de tenir prevalença. «Això és una evidència, i així ho diu la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears". Els informes dels experts Riera o Lozano, per exemple, no aposten per la protecció. Els informes de Daviu –cap de patrimoni del Consell- tampoc. Els més recents, com el de l’Institut d’Estudis Balears, tampoc. "És a dir, ni un dels informes de tècnics signats per experts en patrimoni de l’administració ni de les entitats legalment consultives consideren que s’hagi de protegir sa Feixina" ha explicat el conseller de MÉS per Mallorca.

Apesteguia també ha volgut deixar clar que comparteix el posicionament de l’Ajuntament de Palma sobre l’esbucament de sa Feixina, ja que "suposa una exaltació al franquisme, i el feixisme no ha de tenir cabuda als nostres carrers"