Més interferències del Govern espanyol

El Tribunal Constitucional suspèn tres articles de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de les Illes Balears. Ho ha fet després que el Govern espanyol interposàs un recurs d’inconstitucionalitat a aquests articles.

El Tribunal Constitucional ha fet efectiva la suspensió de tres articles de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de les Illes Balears (AIA) que es deriva de l’admissió a tràmit, de manera automàtica, de la impugnació que en va fer el Consell de Ministres, el mes de maig. Un acord que el Govern qualificà de “centralista i burocratitzant”.
 


L’article 9.4 de la Llei, sobre plans i programes exclosos d’avaluació ambiental, eximia determinats projectes d’aquest tràmit si consistien a augmentar el nivell de protecció, com, per exemple, canvis de classificació de sòl urbà a sòl rústic. De fet, el mateix Partit Popular, ha recordat el president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, Antoni Alorda, va esmenar la Llei per ampliar la llista d’excepcions durant la tramitació parlamentària “i ara ho impugna i suspèn, mantenint un doble discurs diferent aquí i a Madrid”.

 

La Directiva europea, ha insistit Alorda, preveu que la normativa exclogui d’avaluació alguns plans perquè ja s’entén que no tendran efectes desfavorables, per evitar “fer feina de bades i burocratitzar la tramitació”. En canvi, “l’Estat, que no ho ha previst en la legislació bàsica, conclou que si ell no ho ha fet, a les Illes Balears no ho podem fer”, ha dit Alorda, que considera que per a l’Estat no es tracta d’un problema ambiental, sinó de sobirania. De fet, ha recordat, “aquesta llista d’excepcions ja era a la Llei 11/2006 i s’havia aplicat sense incidències. L’Estat no reconeix les competències en medi ambient de les Illes Balears establertes en l’Estatut d’Autonomia”, ha afirmat.


 
Després que el Tribunal Constitucional hagi suspès aquests tres articles s’obri un període d’al·legacions en el qual el Govern es podrà pronunciar sobre aquesta suspensió.
 


Per últim, Alorda lamenta que l’Estat no hagi obert converses amb les Comunitats Autònomes sobre la modificació de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental estatal que està tramitant, i pensa que seria un bon moment per millorar-ne la regulació de manera més eficient i respectuosa amb les competències autonòmiques i sempre sense perjudici de les garanties de protecció ambiental.