El Govern aposta per ampliar les aigües protegides de la Reserva Marina de Llevant

Després de 10 anys de reserva pesquera s’han constatat millores molt substancials, cosa que justifica la voluntat del govern d’equiparar la protecció de les aigües exteriors de la reserva amb les interiors.

En el desè aniversari de la Reserva Marina de Llevant les autoritats han volgut fer balanç, després d’una visita a les gairebé 12.000,00 ha d’aquest litoral protegit, del que han significat aquests deu anys de reserva marina. Tots els estudis i dades objectives han permès constatar millores molt substancials en quant a manteniment i pervivència de la biodiversitat de la zona.
La reserva marina de Llevant de Mallorca - Cala Rajada es va crear el 2007. L’any 2001 a petició de la Confraria de Cala Rajada es va començar a gestar el projecte de la reserva, tot i que no va comptar amb gaires adeptes i van haver de passar més de 6 anys d’estudis, propostes i reunions fins que finalment, el 2007, la zona fos declarada reserva marina. Posteriorment, les confraries de pescadors implicades, les de Cala Rajada i Alcúdia, aportaren a la Comissió de seguiment de la Reserva Marina de Llevant, l’any 2014, la proposta d’igualar les normatives d’aigües interiors i exteriors, millorant i facilitant al mateix temps el control i la vigilància. Aquestes mesures no varen ser tengudes en compte fins a l’any 2016. Les aigües exteriors, tenen una regulació més restrictiva, incloent la no pesca submarina, i donen uns resultats més positius.
El conseller Vicenç Vidal ha volgut destacar el paper actiu i promotor de les confraries de pescadors en l’origen de la Reserva, i en el seu manteniment en una data assenyalada que marca un referent en la protecció de l’entorn i en concret del medi marí.
L’allau de sol•licituds de creació de més reserves marines (actualment es troben en procés 10 sol•licituds: 3 a Formentera, 1 a Eivissa, 1 a Menorca i 4 + 1 ampliació a Mallorca), demostra l’efectivitat d’aquesta forma per a la protecció del medi marí.
Actualment disposam d’un total de 57.584,39 ha protegides, de les quals 52.449,75 són d’aigües interiors; si hi afegim les aigües interiors del PNMT de Cabrera, aquestes aigües signifiquen el 21,6% del total d’aigües interiors de les Illes Balears. Això representa un percentatge de protecció per a la pesca espectacular en relació a la resta de comunitats autònomes de la Mediterrània.
Ara, la pretensió del Govern és ampliar, en la mesura del possible, aquest percentatge de protecció marítima i, per això, s’està treballant en un pla estratègic de desenvolupament d’Àrees Marines Protegides (Reserves i altres figures de protecció) per tal d’anar endavant d’una manera segura, amb criteris adequats, consensuada amb les parts i amb una garantia d’eficàcia en els resultats.