Aprovada la llei presentada per MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca que llevarà barreres a la democràcia

Els plens municipals es podran gravar i amb moltes menys firmes es podran presentar iniciatives ciutadanes


El diputat de MÉS per Mallorca Antoni Reus ha assegurat que es tracta d’una "proposició de llei que té per objectiu llevar barreres a la democràcia, a la participació i llevar barreres a la transparència". La nova normativa especifica que les sessions plenàries, que són públiques poden ser gravades pels assistents.

"Una previsió necessària atès la polèmica que es va suscitar a molts de consistoris, on determinats batles, extralimitant-se amb la seva facultat de dirigir els plenaris, s’havien proposat impedir aquestes gravacions per part dels assistents a actes que ja la mateixa llei deia que eren públics", assenyala Reus, com va passar a Marratxí o a Sóller a legislatures passades.

Avui MÉS per Mallorca ha mostrat la seva satisfacció, ja que avui hi hagut un consens generalitzat per arribar a l’acord i que els plenaris puguin ser gravats. A més d’aquesta barrera a la transparència, aquesta proposició de llei impulsada per MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca vol llevar una barrera a la participació rebaixant el nombre de signatures necessàries per a presentar una iniciativa ciutadana perquè sigui debatuda al plenari pels seus representants municipals.

Cal assenyalar que actualment els requisits són surrealistes, ja que a les Illes Balears, amb més d’1 milió d’habitants, fan falta 10.000 signatures per presentar una iniciativa legislativa popular en aquest parlament, mentre que a un ajuntament com el de Palma, amb uns 400.000 habitants, amb els percentatges establerts a la llei de bases en fan falta més de 40.000.
Amb els nous percentatges de la llei de bases de règim local, passam a la meitat les signatures necessàries als municipis petits, passant d’un 20% al 10%. I en ajuntaments més grossos la disminució és més substancial. En el cas de Palma aquestes signatures passarien de 40.000 a unes 5.400.